SZÚ


Ukrajina a migrace

Mutace Covid-19

corona.jpg

Antibiotická rezistence

NZIP

      

ockovani.png

NUTRIVIGILANCE CZ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home

Aktuality


1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››

SZÚ-NRC pro pitnou vodu si vás dovoluje pozvat na Konzultační den hygieny vody, který se koná 14. února 2023

Státní zdravotní ústav – NRC pro pitnou vodu si vás dovoluje pozvat na Konzultační den hygieny vody pro pracovníky krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů, který se koná v úterý dne 14. února 2023 online na platformě ZOOM.


 

První letošní případ záškrtu je z Olomouckého kraje

Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu potvrdila letošní první případ nákazy záškrtem, a to v Olomouckém kraji. Od loňska, kdy se v České republice objevilo celkem 5 případů nákazy, se tak jedná o šestého infikovaného v relativně krátkém období.  Poslední případ záškrtu byl totiž před rokem 2022 v ČR zaznamenán v roce 1995. Vývoj  znovu ukazuje na důležitost přeočkování proti záškrtu v dospělosti. 


 

Očkování z dětství proti záškrtu nechrání celoživotně

Ministerstvo zdravotnictví vydalo Doporučený postup při výskytu onemocnění záškrtem (difterií), který zpracoval Státní zdravotní ústav. Text je určen odborníkům, aby podpořil  jednotnost systému prevence vzniku a dalšího šíření nákazy, a to v souvislosti s výskytem vyššího počtu případů onemocnění v některých evropských zemích, včetně Česka. Zároveň je na místě připomenout veřejnosti význam očkování a důležitost přeočkování. Povinné očkování proti záškrtu z dětství totiž nechrání celoživotně. Přeočkování kvůli vyvanutí imunity v dospělosti doporučují Světová zdravotnická organizace i  Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (WHO a ECDC) každých deset let.


 

Chřipková sezóna 2022/2023

Zprávy NRL o chřipkové aktivitě a výsledky laboratorních vyšetření na přítomnost respiračních virů v zaslaných vzorcích jsou rozdělené podle jednotlivých kalendářních týdnů.


 

Celogenomová sekvenace v ČR - týdenní zprávy


 

Chřipka dále ustupuje, proti minulému týdnu jsou ale změny minimální

V 5. týdnu roku 2023 se nemocnost akutními respiračními infekcemi včetně chřipky (ARI) téměř nezměnila, hovoříme o poklesu jen 0,2 %. Dosahuje tak hodnoty 1349 případů na 100 000 obyvatel. Nemocných mírně ubylo mezi dospělými a naopak mírně přibylo mezi  dětmi ve věku 0 - 14 let. Nejvyšší nemocnost aktuálně hlásí Pardubický kraj.


 

Doporučený postup při výskytu onemocnění záškrtem (difterií)

Doporučený postup je určen všem poskytovatelům zdravotních služeb včetně laboratoří provádějících příslušná vyšetření a dále orgánům ochrany veřejného zdraví (OOVZ), popř. dalším subjektům dotčeným při řešení výskytu onemocnění záškrtem.


 

Zprávy ECDC o významných přenosných infekčních nemocech

Stručný souhrn zpráv s přehledem závažných infekčních nemocí v Evropě a ve světě, které pravidelně každý týden zveřejňuje ECDC (COMMUNICABLE DISEASE THREATS REPORT) .


 

Polio Weekly Global Update

Týdenní přehledy PGEI/WHO (Polio Global Eradication Initiative) k epidemiologické situaci přenosné dětské obrny ve světě.


 

Chřipka je pomalu na ústupu, přetrvávají lokální ohniska

Ve 4. týdnu 2022 se nemocnost akutními respiračními infekcemi včetně chřipky (ARI) snížila o skoro 5 procent (4,7 %) a dosáhla hodnoty 1351 případů na 100 000 obyvatel. Nejvýraznější pokles je u dospělých, naopak se zvýšila čísla dětí ve věku 6 - 14 let. Nejvyšší nemocnost aktuálně hlásí Jihomoravský kraj. V kategorii tzv. chřipkových onemocnění (ILI) je úbytek nemocných výraznější, dosahuje zhruba 23 procenta (22,8 %), a toto zlepšení situace se týká všech věkových skupin.


 

Chřipková epidemie v ČR odeznívá velmi pomalu

Ve 3. týdnu roku 2023 se nemocnost akutními respiračními infekcemi včetně chřipky (ARI) snížila o 12 % a dosáhla hodnoty 1417 případů na 100 000 obyvatel. Pokles hlásí všechny kraje,  a to napříč věkovými skupinami. Nejvyšší nemocnost je aktuálně hlášena z Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. V kategorii tzv. chřipkových onemocnění (ILI) se nemocnost snížila o zhruba čtvrtinu (25,3 %) a pokles se týká zejména věkové skupiny 25 - 64 let.


 

Vztah mezi omega-3 indexem a hyperglykémií v závislosti na tělesné hmotnosti

V nové studii v USA řešili polynenasycenými mastnými kyselinami s dlouhým řetězcem n-3, jako je kyselina eikosapentaenová (EPA; 20:5n3) a kyselina dokosahexaenová (DHA; 22:6n3), a rizikem diabetu 2. typu.


 

Péče o zdraví na pracovišti se pro podniky i zaměstnance často stává tématem číslo jedna, konzultační dny nabízejí pomoc

Jde pravděpodobně o jeden z mála dopadů pandemie COVID-19, který můžeme označit za pozitivní. Kolektiv Státního zdravotního ústavu, který se dlouhodobě věnuje spolupráci s firmami na soutěži Podnik podporující zdraví (PPZ), dostává silnou zpětnou vazbu, která potvrzuje trend důrazu péče o zdraví na straně podniků i zaměstnanců. Podniky cílí na fakt, že zdravý zaměstnanec rovná se zdravá firma. Zvláště mladí lidé si pak vybírají zaměstnavatele podle toho, jak se o ně stará, jakou má firemní kulturu včetně podpory zdraví na pracovišti a jak se staví ke společenské odpovědnosti. Certifikát získaný v soutěži Podnik podporující zdraví, kterou už od roku 2005 každoročně vyhlašuje Hlavní hygienik ČR a realizuje Státní zdravotní ústav, se přitom stává mezi firmami uznávaným vysvědčením, kterým prokazují úspěchy na poli péče o své kolektivy. 


 

Surveillance dávivého kašle, pertuse a parapertuse, v České republice v druhém pandemickém roce 2021

V roce 2021 došlo v České republice k velmi výraznému poklesu hlášených případů dávivého kašle. K postupnému snižování počtu hlášených onemocnění došlo během pandemie onemocnění covid-19 s nástupem protiepidemických opatření v roce 2020, a tento trend pokračoval i v roce 2021. V rámci surveillance bylo prostřednictvím celostátního Informačního systému infekčních nemocí ISIN nahlášeno celkem 51 případů pertuse, nemocnost činila 0,5/100 000 obyvatel, a celkem 31 případů parapertuse, nemocnost 0,3/100 000 obyvatel.


 

Chřipka i další respirační infekce jsou na ústupu, ale nad epidemií ještě není vyhráno

Ve 2. týdnu roku 2023 se nemocnost akutními respiračními infekcemi včetně chřipky (ARI) snížila o téměř 18 % (17,6 %) a dosáhla hodnoty 1611 případů na 100 000 obyvatel. Pokles pozorujeme ve všech krajích a ve všech věkových skupinách. Nejvyšší nemocnost akutními respiračními infekcemi je aktuálně hlášena z Jihomoravského, Moravskoslezského a Pardubického kraje. 


 
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››