SZÚ


Ukrajina a migrace

Mutace Covid-19

corona.jpg

Antibiotická rezistence

NZIP

      

ockovani.png

NUTRIVIGILANCE CZ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home

Aktuality


Nový předseda redakční rady časopisu Hygiena

Novým předsedou redakční rady časopisu Hygiena byl dne 3. 1. 2022 jmenován ředitelkou Státního zdravotního ústavu MUDr. František Kožíšek, CSc.


 

Varianta omikron bude zřejmě do deseti dnů v ČR dominovat

V období od 25. 12. 2021 do 3. 1. 2022 má Národní referenční laboratoř (NRL) k dispozici data 18 323 provedených testů diskriminační PCR ze 74 laboratoří. Na variantu delta (včetně subvariant AY.x) z nich připadá přibližně 85 % případů. Podezření na variantu omikron se týká celkem 1 642 případů, což představuje zhruba 15 %. Dle vývoje lze předpokládat, že varianta omikron bude do zhruba deseti dnů v České republice dominovat.


 

Výsledky: Evropský týden testování na HIV a žloutenky (22. – 29. 11. 2021)

Již po šesté probíhala v České republice kampaň propagující Evropský týden testování na HIV a žloutenky. Jejím smyslem bylo připomenout lidem problematiku HIV a upozornit je na skutečnost, že případnou HIV pozitivitu je důležité zjistit co nejdříve, aby byla možná včasná léčba. Takový přístup může člověku přidat mnoho let života.


 

Virem SARS-CoV-2 se opakovaně nakazilo už přes 8 000 Čechů

V České republice od začátku pandemie do konce listopadu 2021 evidujeme celkem 8156 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19. Výskyt opakovaných infekcí tedy zůstává nadále relativně nízký, ale vzhledem k významnému nárůstu počtu reinfekcí za poslední dva měsíce je zřejmé, že ani prodělání nemoci neposkytuje plnou ochranu před další infekcí virem SARS-CoV-2.


 

Počet hlášených případů omikronu v Evropě už zhruba čtyřnásobně překonal Jihoafrickou republiku

K 17. prosinci 2021 je ve světě celogenomovou sekvenací potvrzeno a nahlášeno do mezinárodních systémů 7 697 případů varianty omikron. Jde o zhruba 500% nárůst oproti minulému týdnu. V české republice šlo k 17. 12. o celkem 6 potvrzených případů, a to 2 z Libereckého a 4 z Jihomoravského kraje. Celkově pak na našem území stále převažuje varianta delta a její subvarianty.


 

Posouzení dalšího výskytu varianty viru SARS-CoV-2 Omikron (VOC) v kontextu probíhajícího přenosu varianty Delta (VOC) v EU/EHP, 18. aktualizace

ECDC dokument vydaný dne 15.12.2021 k výskytu varianty Omikron.


 

Stanovisko Národního Referenčního Centra pro hygienu půdy a odpadů k dekontaminaci odpadu vznikajícího při zdravotní péči

Odpad ze zdravotnických zařízení je pojem, který se používá pro všechen odpad, který vzniká v zařízeních zdravotní péče nebo v obdobných zařízeních nebo při činnostech vedoucích k léčebné nebo preventivní činnosti. Riziko z odpadů ze zdravotnických zařízení postihuje značnou šíři osob. Odpad může ohrozit pacienty, zdravotnický personál, personál zabývající se manipulací a zneškodňováním odpadů, ale může představovat i obecné riziko pro obyvatelstvo. Riziko není možno posuzovat obecně, ale vždy vychází ze specifických podmínek toho kterého zdravotnického zařízení, počínaje ambulantním vyšetřením a konče péčí o pacienta v domácích podmínkách. Největší riziko souvisí vždy s nakládáním a ukládáním vysoce infekčních odpadů a ostrých předmětů a vyplývá především z potenciálního přenosu infekčních chorob náhodným poraněním nebo stykem s infikovaným odpadem.


 

Všechna podezření na nákazu variantou omikron se musí prověřovat metodou celogenomové sekvenace

Výskyt původní varianty delta klesl v celogenomově sekvenovaných vzorcích pod tři procenta a na území České republiky dominují subvarianty delty. Národní referenční laboratoř (NRL) k dnešnímu dni nesekvenuje žádný další pozitivní vzorek s podezřením na omikron. Celkově bylo ve světě k 10. 12. 2021 nahlášeno do mezinárodních platforem 1 555 případů omikronu, z toho 525 záchytů pochází z Jihoafrické republiky a například Velká Británie zapsala 450 záchytů.


 

Zdraví během Vánoc – aby nad vámi svátky nepřevzaly kontrolu

Vánoční období může být plné radosti a krásných chvil s rodinou a přáteli. Pro mnohé však často přináší i nechtěný stres a úzkost. Úkoly, nároků nebo samota se mohou sčítat. Nemluvě o zvládání obav a nejistoty ohledně COVID-19. Několik praktických tipů můžete minimalizovat stres a najít si čas na radost. Několik jednoduchých kroků může pomoci nebo dokonce zahnat situační stres nebo depresi. Je to součást také prevence podceňovaných, mírných, chronických zánětů v průběhu života. 


 

Nanomateriály v kosmetice a ve výrobcích pro spotřebitele mohou představovat zdravotní riziko

Některé nanomateriály mohou pronikat přes pokožku nebo sliznice do organizmu, ukládat se ve tkáních vnitřních orgánů, způsobovat záněty nebo jiné toxické reakce. S nanomateriály se můžeme setkat zejména v dekorativní kosmetice, ale i ve výrobcích určených k péči o pleť nebo ve sprejích. Povolení k takovému využití nanomateriálů posuzuje Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele, který zatím kladně posoudil celkem pět ingrediencí pro použití v nano formě. Spotřebitelé by si měli kontrolovat složení výrobků a vědomě rozhodovat, zda přípravek s obsahem nanomateriálu využijí, nebo dají přednost výrobku bez nano složek.


 

Pozvánka na on-line seminář: Nakládání s odpady ze zdravotnické a veterinární péče

Dne 14.12. pořádá SZÚ ve spolupráci s Českým spolkem pro péči o životní prostředí při Českém svazu vědeckotechnických společností z.s. odborný seminář s diskuzí na téma ,,Nakládání s odpady ze zdravotnické péče' '. 


 

Národní referenční laboratoř jako první v Evropě poskytuje vzorky živého viru varianty omikron k dalšímu výzkumu

V České republice zatím není hlášen žádný další případ varianty omikron. Národní referenční laboratoř (NRL) momentálně jako první v Evropě poskytuje živou virovou kulturu kmene varianty omikron spolupracujícím laboratořím Světové zdravotnické organizace (WHO), aby materiál posloužil k dalšímu výzkumu. V pozitivních vzorcích v České republice nadále v naprosté většině dominuje varianta delta a její subvarianty.


 

Živou virovou kulturu SARS-CoV-2 omikron posílá Národní referenční laboratoř do WHO k dalšímu výzkumu

Národní referenční laboratoř (NRL) Státního zdravotního ústavu připravila živou virovou kulturu ze vzorku, u kterého byla prokázána varianta SARS-CoV-2 omikron. Podle dohody se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ji nyní za přesně definovaných bezpečnostních podmínek posíláme do laboratoří WHO a k dalšímu výzkumu.


 

Důsledky vzniku a šíření varianty SARS-CoV-2 B.1.1. 529 VOC (Omicron), v zemích EU/EHP

ECDC, krátké hodnocení rizika v souvislosti s variantou Omicron. 26.11.2021


 

Tiskové zpráva ke Světovému dni AIDS - Počet infekcí HIV nově zachycených u mužů majících sex s muži v České republice klesá

Prvního prosince si připomínáme Světový den boje proti AIDS, který vyhlásila Světová zdravotnická organizace. Ačkoli je Česká republika zemí s relativně nízkou úrovní infekce HIV/AIDS v rámci světa i Evropy, prevence, osvěta a včasná léčba jsou stále velice důležité. Dokazují to i nejčerstvější data o výskytu HIV za prvních 10 měsíců roku 2021. V ČR byla nově diagnostikována infekce HIV u 162 mužů a 31 žen.