SZÚ


Ukrajina a migrace

Mutace Covid-19

corona.jpg

Antibiotická rezistence

NZIP

      

ockovani.png

NUTRIVIGILANCE CZ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home

Aktuality


1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››

Polio Weekly Global Update

Týdenní přehledy PGEI/WHO (Polio Global Eradication Initiative) k epidemiologické situaci přenosné dětské obrny ve světě.


 

Chřipková sezóna 2022/2023

Zprávy NRL o chřipkové aktivitě a výsledky laboratorních vyšetření na přítomnost respiračních virů v zaslaných vzorcích jsou rozdělené podle jednotlivých kalendářních týdnů.


 

Celogenomová sekvenace v ČR - týdenní zprávy


 

Chřipka je pomalu na ústupu, přetrvávají lokální ohniska

Ve 4. týdnu 2022 se nemocnost akutními respiračními infekcemi včetně chřipky (ARI) snížila o skoro 5 procent (4,7 %) a dosáhla hodnoty 1351 případů na 100 000 obyvatel. Nejvýraznější pokles je u dospělých, naopak se zvýšila čísla dětí ve věku 6 - 14 let. Nejvyšší nemocnost aktuálně hlásí Jihomoravský kraj. V kategorii tzv. chřipkových onemocnění (ILI) je úbytek nemocných výraznější, dosahuje zhruba 23 procenta (22,8 %), a toto zlepšení situace se týká všech věkových skupin.


 

Zprávy ECDC o významných přenosných infekčních nemocech

Stručný souhrn zpráv s přehledem závažných infekčních nemocí v Evropě a ve světě, které pravidelně každý týden zveřejňuje ECDC (COMMUNICABLE DISEASE THREATS REPORT) .


 

Chřipková epidemie v ČR odeznívá velmi pomalu

Ve 3. týdnu roku 2023 se nemocnost akutními respiračními infekcemi včetně chřipky (ARI) snížila o 12 % a dosáhla hodnoty 1417 případů na 100 000 obyvatel. Pokles hlásí všechny kraje,  a to napříč věkovými skupinami. Nejvyšší nemocnost je aktuálně hlášena z Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. V kategorii tzv. chřipkových onemocnění (ILI) se nemocnost snížila o zhruba čtvrtinu (25,3 %) a pokles se týká zejména věkové skupiny 25 - 64 let.


 

Vztah mezi omega-3 indexem a hyperglykémií v závislosti na tělesné hmotnosti

V nové studii v USA řešili polynenasycenými mastnými kyselinami s dlouhým řetězcem n-3, jako je kyselina eikosapentaenová (EPA; 20:5n3) a kyselina dokosahexaenová (DHA; 22:6n3), a rizikem diabetu 2. typu.


 

Péče o zdraví na pracovišti se pro podniky i zaměstnance často stává tématem číslo jedna, konzultační dny nabízejí pomoc

Jde pravděpodobně o jeden z mála dopadů pandemie COVID-19, který můžeme označit za pozitivní. Kolektiv Státního zdravotního ústavu, který se dlouhodobě věnuje spolupráci s firmami na soutěži Podnik podporující zdraví (PPZ), dostává silnou zpětnou vazbu, která potvrzuje trend důrazu péče o zdraví na straně podniků i zaměstnanců. Podniky cílí na fakt, že zdravý zaměstnanec rovná se zdravá firma. Zvláště mladí lidé si pak vybírají zaměstnavatele podle toho, jak se o ně stará, jakou má firemní kulturu včetně podpory zdraví na pracovišti a jak se staví ke společenské odpovědnosti. Certifikát získaný v soutěži Podnik podporující zdraví, kterou už od roku 2005 každoročně vyhlašuje Hlavní hygienik ČR a realizuje Státní zdravotní ústav, se přitom stává mezi firmami uznávaným vysvědčením, kterým prokazují úspěchy na poli péče o své kolektivy. 


 

Surveillance dávivého kašle, pertuse a parapertuse, v České republice v druhém pandemickém roce 2021

V roce 2021 došlo v České republice k velmi výraznému poklesu hlášených případů dávivého kašle. K postupnému snižování počtu hlášených onemocnění došlo během pandemie onemocnění covid-19 s nástupem protiepidemických opatření v roce 2020, a tento trend pokračoval i v roce 2021. V rámci surveillance bylo prostřednictvím celostátního Informačního systému infekčních nemocí ISIN nahlášeno celkem 51 případů pertuse, nemocnost činila 0,5/100 000 obyvatel, a celkem 31 případů parapertuse, nemocnost 0,3/100 000 obyvatel.


 

Chřipka i další respirační infekce jsou na ústupu, ale nad epidemií ještě není vyhráno

Ve 2. týdnu roku 2023 se nemocnost akutními respiračními infekcemi včetně chřipky (ARI) snížila o téměř 18 % (17,6 %) a dosáhla hodnoty 1611 případů na 100 000 obyvatel. Pokles pozorujeme ve všech krajích a ve všech věkových skupinách. Nejvyšší nemocnost akutními respiračními infekcemi je aktuálně hlášena z Jihomoravského, Moravskoslezského a Pardubického kraje. 


 

SZÚ startuje dvojjazyčný projekt HROU PROTI AIDS. Cílem je naučit mladé lidi chránit se proti nákaze

„Jediný způsob, jak ochránit naše děti před AIDS, je dokázat, aby uměly ochránit samy sebe,“ řekl Dr. Michael Merson, bývalý ředitel Global Programme on AIDS. Tuto myšlenku se odborníci Státního zdravotního ústavu (SZÚ) rozhodli uvést do praxe a ve vybraných českých školách startuje dvojjazyčný projekt Hrou proti AIDS. Veškeré materiály jsou v českém a ukrajinském jazyce, čímž reagujeme na začlenění ukrajinských dětí do českého vzdělávacího systému.


 

EASA/ECDC - pokyny pro letectví jako součást evropské reakce na vývoj onemocnění covid-19 v Číně

Evropa se dohodla na opatřeních, která mají být uplatněna v letectví v reakci na zhoršení epidemiologické situace onemocnění covid-19 v Číně, a vydala doporučení, která by mohla být potenciálně uplatněna i v jiných zeměpisných oblastech v podobné situaci. 11.1.2023


 

V České republice nadále probíhá epidemie chřipky

V 1. týdnu roku 2023 se nemocnost akutními respiračními infekcemi včetně chřipky (ARI) zvýšila o 10,5 % a dosáhla hodnoty 1956 případů na 100 000 obyvatel. Nárůst pozorujeme především mezi dospělými. V kategorii chřipkových onemocnění (ILI) se pak celková nemocnost nepatrně snížila (o 3,5 %), ale u dospělé populace stále evidujeme vzestup, a to především u lidí starších 65 let. Tam nemocnost vzrostla o více než čtvrtinu (26,6 %) a ve věkové kategorii 25 – 64 let pak nárůst představuje téměř 20 procent (18,2 %). 


 

Celogenomová sekvenace odhalila, že léčivá látka molnupiravir může napomáhat vzniku nových mutací SARS-CoV-2

Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (NRL)   upozornila ve své pravidelné zprávě na fakt, že v mezinárodní databázi celogenomových sekvenací GISAID je publikováno několik sekvencí různých variant SARS-CoV-2, které lze s největší pravděpodobností připsat na vrub podávání léků na covid-19 s léčivou látkou molnupiravir.  Odborníci vyslovují obavy, že n euvážené podávání molnupiraviru by tak mohlo vést k vytvoření mimořádné varianty SARS-CoV-2, která by mohla mít závažný epidemický i klinický dopad.


 

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP

Nařízení CLP = Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. Nařízení stanoví systém klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí. Jedná se o obsáhlý předpis, který má včetně příloh cca 1500 stran. Nařízení bylo mnohokrát novelizováno (naposled v květnu 2022 ) a další novely lze průběžně očekávat. Do textu na webu je průběžně doplňován přehled jednotlivých novel nařízení CLP a naposledy byl aktualizován odkaz na konsolidované znění (poslední t.č. z 17. 12. 2022), které však neobsahuje všechny novely ale POUZE ty, které jsou k výše uvedenému datu účinné. Stejně tak nemůže obsahovat případné další novely, který by vyšly po tomto datu.


 
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100   Následující   ››