SZÚ


Ukrajina a migrace

Mutace Covid-19

corona.jpg

Antibiotická rezistence

NZIP

      

ockovani.png

NUTRIVIGILANCE CZ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home

Aktuality


Musíme vysvětlovat, jak snížit obsahu soli v naší dietě ČR - jde o zdraví třetiny obyvatelstva

Členské státy WHO se dohodly, že do roku 2025 je třeba snížit příjem soli u světové populace o  cca 30 %. Snížení příjmu soli bylo označeno za jedno z nejefektivnějších opatření z hlediska nákladů, které mohou země přijmout ke zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva. Klíčová opatření na snížení příjmu soli přinesou jeden rok života ve zdraví a navíc za cenu, která je nižší než průměrný roční příjem nebo hrubý domácí produkt na osobu.


 

Infekce způsobené bornavirem (BoDV-1) – souhrn informací

Souhrn informací k infekcím způsobeným bornavirem (BoDV1). Aktualizace ke dni 10.6.2022.


 

Vyhodnocení kampaně: Naše planeta, naše zdraví

Od 7. dubna do 7. června probíhala kreativní kampaň pod záštitou MŠMT „Naše planeta, naše zdraví“, kterou při příležitosti Světového dne zdraví a Světového dne bez tabáku 2022 připravilo Centrum podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Kampaň byla určena žákům 1. a 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií.  Jejím cílem bylo poukázat na to, že tabák ničí nejen lidské zdraví, ale i životní prostředí. Tuto kampaň podpořilo také Ministerstvo zdravotnictví ČR a Česká kancelář WHO.


 

Zprávy CEM 05 - květen 2022


 

Konzultační den 13. 6. 2022

Konzultační den CZŽP oddělení hygieny půdy a odpadů.


 

Školní obědy se dají zdravotně obohatit omega-3 mastnými kyselinami a vitaminy A, D, E

Zjistěte, jak se dají použít omega-3 mastné kyseliny ve školních obědech. Mají zásadní význam pro zdraví dětí. 


 

Otázky pro ústní přezkoušení OZ POR - zdraví

Otázky pro ústní přezkoušení z oblasti ochrany veřejného zdraví určené pro třetí stupeň odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (zákon č. 326/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 206/2012 Sb.) - aktualizace (platné od 1. 7. 2022).


 

Časté alimentární nákazy a alimentární nákazy s potenciálně závažným průběhem

Stručný souhrn informací pro veřejnost.


 

Týdenní zpráva SZÚ k testování vzorků na virus opičích neštovic

Během tohoto týdne Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková virová onemocnění SZÚ vyšetřila celkem 14 vzorků od 6 různých pacientů. Jako infikovaného testy metodou PCR označily v tomto týdnu nově jednoho člověka. Celkem jsme tedy laboratorně potvrdili již 6. případ opičích neštovic v ČR.


 

Prosíme, pomozte nám vybrat vítěze v kampani Naše planeta, naše zdraví

Prosíme, pomozte nám vybrat vítěze! Hlasujte pomocí „lajků“ na facebooku  Centra podpory veřejného zdraví   https:// facebook.com/cpvz.szu   a vyberte s námi ta nejzajímavější díla.


 

Záškrt se na Vysočině dále nešíří

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina epidemiologickým šetřením vyhledala veškeré kontakty ženy, u které laboratorní testy před časem potvrdily záškrt. Následná vyšetření vyloučila další šíření nákazy. Pacientce se podařilo antibiotiky infekci vyléčit. Státní zdravotní ústav určil, že zdrojem nákazy u starší ženy s oslabenou imunitou bylo domácí zvíře. Případ řeší i Krajská veterinární správa a domácímu zvířeti veterinář také nasadil antibiotika k přeléčení. 


 

Po 15. roce věku kouří zhruba čtvrtina Čechů, časté a nadměrné pití alkoholu přiznává více než každý desátý dospělý

V roce 2021 bylo v populaci České republiky celkem 24,4 % kuřáků tabákových výrobků starších 15 let. V porovnání s rokem 2020 (23,1 %) zaznamenáváme nárůst o 1,3 procentního bodu. Denně kouří 22,0 % mužů a 13,3 % žen. I přes občasné roční odchylky lze ale ve sledovaných letech 2012 - 2021 pozorovat trvalé snižování podílu kuřáků v populaci (prevalence).  Co se týká alkoholu, časté pití nadměrných dávek týdně nebo častěji, přiznává skoro 12 procent dospělých (11,6 %) . Vyplývá to z výsledků reprezentativního šetření o užívání tabáku a alkoholu v rámci České republiky (NAUTA), které jsou každoročně uveřejňovány Státním zdravotním ústavem (2).


 

Národní výzkum užívání tabáku a alkoholu v České republice 2021 (NAUTA)


 

ČR má už pět potvrzených případů opičích neštovic

Národní referenční laboratoř (NRL) pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění Státního zdravotního ústavu už ověřila metodou PCR první dva vzorky, považované dosud za předběžně pozitivní na opičí neštovice. Nová vyšetření pak odhalila další tři infikované pacienty. Celkem tedy máme v ČR pět potvrzených případů opičích neštovic. Ve všech případech laboratoř potvrdila, že se jedná o opičí neštovice spadající do virů ze Západoafrické skupiny ( Monkeypoxvirus West African clade) .


 

Světový den bez tabáku 31. 5. 2022

Světový den bez tabáku je každoročně vyhlášen na 31. květen. Snaží se upoutat pozornost na celosvětovou tabákovou epidemii a na prevenci vystavování se tabákovému kouři, který je zdraví škodlivý. Tabák každý rok zabije více než 8 milionů lidí. Více než 7 milionů z těchto úmrtí je důsledkem přímého užívání tabáku Asi 1,2 milionu je důsledkem toho, že nekuřáci byli vystaveni pasivnímu kouření.  Centrum podpory veřejného zdraví se k němu každoročně připojuje a pořádá spoustu doprovodných akcí.