SZÚ


Ukrajina a migrace

Mutace Covid-19

corona.jpg

Antibiotická rezistence

NZIP

      

ockovani.png

NUTRIVIGILANCE CZ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home

Aktuality


‹‹   Předchozí   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 30 40 50 60 100   Následující   ››

Algoritmus laboratorního vyšetření u hepatitidy nejasné etiologie

Algoritmus laboratorního vyšetření biologických vzorků získaných od pacienta 16letého a mladšího s podezřením na nový typ těžké akutní hepatitidy nejasné etiologie – aktualizace k 12.5.2022  


 

Národní referenční laboratoř potvrdila v ČR případ raritní formy záškrtu

Národní referenční laboratoř (NRL) pro pertusi a difterii SZÚ potvrdila nákazu raritní formou difterie neboli záškrtu u pacientky v Kraji Vysočina. Tento ojedinělý případ řeší místně příslušná Krajská hygienická stanice (KHS). Státní zdravotní ústav na vyžádání provedl specializovanou laboratorní diagnostiku zaslaného vzorku, aby tak přesně určil, zda se jedná o bakterii Corynebacterium ulcerans , která produkuje difterický toxin zodpovědný za vznik difterie – záškrtu.


 

Světlo pro AIDS 2022 Jihlava


 

Analýza nárůstu záchytů TBC neukázala na souvislost s uprchlickou krizí

Národní referenční laboratoř pro mykobakterie (NRLM) provedla analýzu dat k zaslaným vzorkům M. tuberculosis a výsledek prozatím neukazuje na souvislost mezi nárůstem počtu kmenů ke konfirmačnímu vyšetření a příchodem většího množství lidí prchajících před válkou na Ukrajině. Podrobné zjištění původu vzorků zaslaných do NRLM v období od 1.3 do 21. 4. 2022 ukázalo, že pokud pocházejí od cizích státních příslušníků, jde ve většině případů o nemocné s vazbami na ČR již před rokem 2022.


 

Laboratorní vyšetřování původce covid-19

Přehled vyšetřujících laboratoří zapojených do systému hlášení a splňujících podmínky pro vyšetřování původce covid-19, aktualizace k 9.5.2022.


 

Proč umíralo 17x více osob na infekci COVID-19 v USA než v Japonsku - i výživa a životní styl?

USA i Japonsko jsou demokratické a srovnatelné průmyslové společnosti. Bylo zjištěno, že počet případů je 12,1x vyšší a úmrtí 17,4x na infekci COVID19 na milion obyvatel v USA (včetně japonských Američanů) než v Japonsku. Cílem studie bylo prozkoumat vliv na prevenci infekci COVID-19. 


 

Tým odborníků SZÚ je součástí projektu AlterBio, který uspěl v soutěži Vizionáři 2021

Státní zdravotní ústav se podílel na vývoji a ověřování účinnosti a bezpečnosti vysoce účinných antimikrobiálních látek, které se dají využít jako aktivní složky v kosmetických přípravcích, textilním průmyslu, při výrobě různých typů plastů jak pro potravinářské, tak pro technické použití. SZÚ jako člen Konsorcia Centra alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace (AlterBio) zajišťoval odbornou a poradenskou činnost v oblasti legislativních požadavků, provádění laboratorních zkoušek a hodnocení výsledků.


 

Rychlé vyšetření antimikrobní citlivosti přímo z hemokultivačních lahviček

EUCAST vyvinul metodu pro rychlé vyšetření antimikrobní citlivosti (odečítání za 4, 6 a 8 a od dubna 2022 také za 16-20 hodin inkubace) s inokulem vyočkovaným přímo z pozitivních hemokultivačních lahviček (RAST). 


 

Metodické usměrnění hlavní hygieničky ČR k zajištění zvýšené surveillance přenosné dětské obrny

Metodické usměrnění z 3.5.2022, jehož potřeba vyvstala z relativně nestabilní epidemiologické situace ve výskytu nákaz vyvolaných polioviry ve světě, která je aktuálně, s přihlédnutím k potenciálnímu riziku pro evropské státy, poměrně výrazně potencována probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině.


 

Předpověď aktivity klíštěte obecného na území České republiky. Prognosis of tick activity in the Czech Republic.

Předpověď je vydávána denně ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Aktivita klíštěte vyjadřuje podíl klíšťat v dané lokalitě, která jsou připravena k napadení hostitele. S rostoucí aktivitou klíštěte roste stupeň rizika napadení.


 

Nárůst případů těžké akutní hepatitidy neznámé etiologie u dětí

ECDC, RRA (Rychlé hodnocení rizik), 28. dubna 2022


 

EFSA zhodnotila nutriční profil nutričního značení na přední straně obalu na potravinách.

Na žádost Evropské komise byl panel EFSA pro výživu, nové potraviny a potravinové alergeny (NDA) požádán, aby poskytl vědecké poradenství týkající se nutričního profilu pro vývoj harmonizovaného povinného nutričního značení na přední straně obalu a stanovení nutričních profilů pro omezení výživových a zdravotních tvrzení na potravinách. Stanovisko bylo dokončeno 24.3.2022. V současnosti si veřejnost může stanovisko prostudovat. Materiál je připraven pro Evropskou komisi.


 

EUCAST RAST Často kladené otázky


 

Národní referenční laboratoř vyšetřuje zvýšený počet vzorků pozitivních na bakterie způsobující tuberkulózu

Státní zdravotní ústav, ve spolupráci s Národní jednotkou dohledu nad tuberkulózou FN Bulovka a Evropským střediskem pro kontrolu nemocí (ECDC), věnuje zvýšenou pozornost vývoji výskytu tuberkulózy na našem území. Reaguje tak nejen s ohledem na zaznamenaný nárůst zaslaných vzorků a rozpoznaných kmenů TBC ve srovnání se stejným obdobím minulých let, ale i s ohledem na výzvu ECDC. To upozorňuje na důležitost takového monitoringu kvůli velkým přesunům lidí prchajících před válkou na Ukrajině .


 
‹‹   Předchozí   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 30 40 50 60 100   Následující   ››