SZÚ


Ukrajina a migrace

Mutace Covid-19

corona.jpg

Antibiotická rezistence

NZIP

      

ockovani.png

NUTRIVIGILANCE CZ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home

Aktuality


Trpíte únavou a chybí vám energie? Střevní bakterie ovlivňují každodenní život.

Nový výzkum poskytuje důkazy o tom, že duševní energie a únava, fyzická energie a únava, mohou mít souvislost s profily střevních bakterií. Bakterie, které nejčastěji korelují s pocitem energie, vykonávají metabolické funkce, zatímco bakterie, které nejčastěji korelují s pocitem únavy, jsou spojeny se zánětem. Výsledky publikoval známý časopis „ Nutriens “ na počátku roku 2022.


 

Národní referenční laboratoř zachytila první vzorek varianty omikron XE v České republice

Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění SZÚ potvrdila metodou celogenomové sekvenace první záchyt vzorku pozitivního na novou variantu koronaviru, označovanou XE. Jde o takzvaného rekombinanta, tedy virus, který vznikl kombinací dvou již známých variant omikronu BA.1 a BA.2.


 

Kreativní kampaň Naše planeta, naše zdraví

Státní zdravotní ústav se připojuje ke Světovému dni zdraví (7. 4.) a Světovému dni bez tabáku (31. 5.), které každoročně vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (WHO).  Tématem, které letos oba dny spojuje, je znečištění planety a jeho dopady na zdraví lidí. Při této příležitosti pořádá Státní zdravotní ústav, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kreativní kampaň pro děti s názvem „Naše planeta, naše zdraví“ s podtitulem „Tabák: hrozba pro naše životní prostředí. Další důvod, proč nezačínat.“


 

Očekávané fenotypy

Po mnoho let se EUCAST a další výbory potýkaly s pojmem „přirozená rezistence“. Neexistuje pro něj žádná dohodnutá definice, a protože breakpointy vždy „závisí na expozici“, je těžké se shodnout na definici, která přetrvá změny v dávkování, způsobech podávání a náhlou ochotu přijmout novou a vyšší úroveň toxicity kvůli nedostatku alternativy.


 

Potíže s bederní páteří mohou nově vést až k uznání nemoci z povolání

Od 1. ledna 2023 bude možné těžké poškození bederní páteře uznat jako nemoc z povolání. Aby ale pacient dosáhl na finanční odškodnění, bude muset splnit přísná kritéria. I kvůli jejich nastavení odborníci očekávají, že se změna nedotkne velkého počtu zaměstnanců. Lze předpokládat, že uznány budou jednotky až nižší desítky případů ročně.


 

Pečujete o zdraví svých zaměstnanců na pracovišti? Zabojujte o titul „Podnik podporující zdraví“. Prodlužujeme termín přihlášek

Od roku 2005 Státní zdravotní ústav každoročně organizuje soutěž Podnik podporující zdraví, která nabízí podnikům možnost porovnat jejich programy zaměřené na podporu zdraví svých zaměstnanců s mezinárodními Kritérii kvality podpory zdraví na pracovišti ( globalhealthyworkplace.org ). Podpora zdraví na pracovišti je soubor aktivit, kterými zaměstnavatel nadstandardně a nad rámec svých zákonných povinností pečuje o zdraví zaměstnanců. Hlavním cílem je podpora a rozvoj zdravého životního stylu tak, aby docház elo ke snižování zdravotních rizik a zlepšování kvality života. Vzhledem k náročné celospolečenské situaci jsme se rozhodli v letošním ročníku prodloužit možnost přihlašování do soutěže. Přihlášky lze zasílat až do 30. 4. 2022.


 

Stárnutí nemusí znamenat propad fyzickou schopnost - sarkopenie a omega-3

Stárnutí vypadá u každého jinak. S rostoucím výzkumem stárnutí si stále více lidí začíná uvědomovat, že stárneme. Má to hodně společného s naším životním stylem. Dříve se považovalo za "normální", že s přibývajícím věkem dochází k výraznému poklesu fyzických schopností. V minulosti se mnozí vzdali myšlenky na chození do schodů a ze schodů, sbírání věcí z podlahy při pádu nebo samostatného života v pozdějším věku. V poslední době se však stále více uznává, že stárnutí nemusí vypadat právě takto smutně.


 

Výskyt reinfekcí covid-19 v ČR se nadále zvyšuje

V České republice od začátku pandemie do konce února 2022 evidujeme celkem 37 037 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19. Od předchozí aktualizace z 28. 2. 2022 přibylo dalších 8 696 potvrzených případů.


 

Salmonelózy v ČR v letech 2018-2021, deskriptivní analýza

Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2022; 31(1): 23-33.


 

Covid-19 skokově zvedl počty uznaných případů nemocí z povolání za rok 2021. Nejčastěji onemocněli lidé ze zdravotnictví a sociálních služeb

V roce 2020 se poprvé objevilo nové infekční onemocnění covid-19, které může být za splnění určitých podmínek uznáno a odškodněno jako nemoc z povolání. Zatímco v roce 2020 bylo do Národního registru nemocí z povolání (NRNP) nahlášeno pouze 150 případů covid-19, v roce 2021 to bylo už 5 369 případů, z toho 32krát šlo o recidivu tohoto onemocnění. To způsobilo výrazný zlom ve vývoji celkového počtu případů nemocí z povolání v ČR. Zatímco v roce 2020 bylo hlášeno 1 112 případů všech nemocí z povolání, v roce 2021 to bylo 6 043 případů. Z nich covid-19 tvořil téměř 89 %. U onemocnění covid-19 se v 99 % jednalo o pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách.


 

Poliomyelitis, hlášení akutních chabých paréz v ČR

Jako každý rok upozorňujeme na opakovaně publikované materiály týkající se hlášení případů akutních chabých paréz v České republice; které jsou součástí pravidelného ročního hlášení do WHO.


 

Zprávy CEM 02 - únor 2022


 

Akční plán Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030 schválila vláda 16.3.2022

Akční plán realizace Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030 (dále jen „Akční plán“) rozpracovává Strategii bezpečnosti potravin a výživy 2030 (dále jen „Strategie“) schválený usnesením vlády ČR č. 323 z 29. března 2021. Cílem materiálu je definovat konkrétní opatření k naplňování Strategie v průběhu sledovaného období.


 

Nutrivigilance - zpráva za rok 2021

Systém Nutrivigilance, jehož podstatou je sběr a analýza informací nežádoucích zdravotních účinků (primárně neinfekčního původu) po konzumaci vybraných druhů potravin, funguje v ČR pro širokou veřejnost prostřednictvím webového portálu ( https://nutrivigilance.szu.cz/ ) od roku 2015. Do systému bylo za rok 2021 nahlášeno celkem 13 případů nežádoucích účinků (NÚ) po konzumaci potravin vč. doplňků stravy (DS). 


 

Nutri-Score: boj mezi veřejným zdravím a ekonomickými zájmy v oblasti výživy

S cílem pomoci spotřebitelům při výběru zdravějších potravin při nákupu a přispět k prevenci chronických onemocnění souvisejících s výživou se na celém světě postupně zavádí nutriční značení na přední straně obalu (1). V Evropě byl vyvinut a vědecky ověřen (>45 vědeckých publikací) odstupňovaný souhrnný, barevně kódovaný systém Nutri-Score, jako jedna z možností, jak zlepšit chápání spotřebitele k zdravějším nákupům potravin (2). Důkazy o jeho účinnosti byly prokázány v různých prostředích - experimentální a rozsáhlé studie v supermarketech.