SZÚ


Ukrajina a migrace

Mutace Covid-19

corona.jpg

Antibiotická rezistence

NZIP

      

ockovani.png

NUTRIVIGILANCE CZ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home

Aktuality


Omega-3 z tučných ryb snižují zánětlivý C-reaktivní protein v krvi

Tučné ryby, jako jsou losos, tuňák nebo sardinky - jsou bohatým zdrojem omega-3 mastných kyselin, které prokazatelně snižují riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Mechanizmus může být způsoben snížením zánětu v těle, zejména v cévách (ochrana proti hromadění plaku ). Plak není jen cholesterol, ale je to komplexní proces, ve kterém se účastní i imunitní systém těla. Jednoduchý ukazatel může být také hladina C-reaktivního proteinu v krvi.


 

Virová hepatitida E základní informace

V souvislosti s aktuálními případy výskytu onemocnění hepatitidou E v České republice připomínáme několik základních informací, včetně upozornění na důkladnou tepelnou úpravu syrového masa a vnitřností.


 

Ryby snižovaly riziko cévního onemocnění mozku

Mrtvice zabije v ČR více než 8000 lidí. Ryby mohou být vybornou prevencí. Bohužel ryby se v ČR moc nekozumují. Asi 6-8 kg. To je opravdu málo. V dalších zemích na západ je spotřeba daleko vyšší (násobně). Minimální doporučení je alespoň tučné ryby (porce) 2x týdně. Studie z USA potvrzuje, že ryby jsou jasnou prevencí cerebrovaskulárních onemocněních.


 

Spalničky, zarděnky, příušnice

Základní přehled o MMR (measles, mumps, rubella)


 

Významnou část těhotných v ČR ohrožuje nedostatek jódu, 11. března se sejde odborná konference

Nedostatek jódu v těhotenství může zásadním způsobem ovlivnit budoucí vývoj dítěte. Studie Endokrinologického ústavu už v minulosti potvrdila dlouhodobý problém nedostatečného příjmu jódu u gravidních žen. Odpovídající příjem jódu mělo jen 30% z nich. Už mírný deficit jódu v těhotenství přitom způsobuje pokles verbálního IQ u dětí a chronický deficit pak snižuje budoucí potenciál IQ dítěte a ovlivňuje vývoj nejen mozku, ale všech orgánů v těle a celkový růst.  11. března se problematikou jódového deficitu budou zabývat odborníci z celé republiky, a to na konferenci v prostorách Státního zdravotního ústavu. Pro zájemce bude k dispozici i on-line přenos.


 

Zbytečná panika s prevencí užívání jódu?

V médiích se šíří informace, že lidé skupují jódové tablety jako prevence proti možné jaderné katastrofě. Důvodem je vyhrožování prezidenta Putina atomovými zbraněmi. SÚBJ zaznamenal zvýšený zájem o jodové tablety pro profylaxi v případě, že se do v ovzduší zvýší koncentrace radioaktivního jódu. Vysvětlení je na webu SÚJB . Problematikou jódu se SZÚ dlouhodobě zabývá. Pokud by bylo potřeba profylaxi, jistě je k dispozici rezerva, např. kolem atomových elektráren. Vysvětlíme vám, jak velké dávky jódu máte v dietě přijímat, aby byla ochráněna štítná žláza , která tvoří hormony trijodthyronin (T3) a thyroxin (T4). Působí na všechny buňky v těle.


 

Ukrajina: očkovací kalendář

Ukrajinský očkovací kalendář v angličtině a ukrajinštině.


 

Co znamená nadváha a obezita = meta-zánět

Přes 50 %  osob umírá na zánětlivá onemocnění. Bohužel více než 70% mužů v ČR má nadváhu a obezitu (WHO, 2016) u žen je to lepší číslo. V Evropě je 58,6% osob s nadváhou, 23% obézních. V Americe je 27 % osob obézních. V nadváze a obezitě nás předčí jen Andora, Turecko, Malta a Izrael (zdroj WHO). V obezitě jsme za Tureckem a Andorou, UK, a pak ČR. A to jsou data starší… Proč tukové buňky znamenají zánět? 


 

Výskyt reinfekcí covid-19 v ČR se v lednu 2022 výrazně zvýšil

V České republice od začátku pandemie do konce ledna 2022 evidujeme celkem 28 341 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19. K více než 57 % z uvedených případů opakovaných nákaz došlo právě  během prvního měsíce letošního roku. Tento skokový nárůst reinfekcí v lednu dáváme do souvislosti s nástupem dominance nakažlivější varianty omikron.  


 

Divoký poliovirus typ 1 (WPV1) v Malawi.

Zdravotnické úřady v Malawi (jihovýchodní Afrika) ohlásily 17.2.2022 infekci divokým poliovirem typu 1 u malého dítěte v hlavním městě Lilongwe. Jedná se o první případ divokého polioviru v Africe po více než pěti letech.


 

Mezinárodní výskyt gastrointestinálních infekcí způsobených Salmonella Enteritidis sekvenční typ (ST) 11 v souvislosti s konzumací vajec a výrobků z nich

Multi-country outbreak of Salmonella Enteritidis sequence type (ST)11 infections linked to eggs and egg products. JOINT ECDC-EFSA RAPID OUTBREAK ASSESSMENT. Publikováno 8. února 2022


 

Ochranné vzdálenosti k ochraně zdraví lidí

Převážná většina přípravků na ochranu rostlin (dále jen přípravek) uváděných na trh v ČR je klasifikována jako nebezpečná pro zdraví lidí. Ochranné vzdálenosti jsou jedním z ochranných opatření, které mají za cíl snížit riziko a možné nežádoucí účinky přípravků na tzv. místní osoby a okolní obyvatele, včetně zranitelných skupin osob a širokou veřejnost. Příspěvek se týká stanovení ochranné vzdálenosti k ochraně zdraví lidí – tj. vzdálenosti mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel (dále jen OV).


 

NRL doporučuje odběry PCR pro zjištění infekce SARS-CoV-2 provádět současně z nosu i krku

V České republice zůstává zcela dominantní variantou omikron, jehož výskyt přesahuje 95 procent všech pozitivních vzorků. Variantu BA.2 dosud celogenomová sekvenace potvrdila v celkem 18 případech a za poslední týden pak tvoří zhruba  procento suspektních, neboli dosud sekvenací nepotvrzených pozitivních testů. V případě infekce omikronem praxe ukazuje, že odběr pouze z nosu (nosohltanu) nemusí být pro prokázání infekce metodou PCR dostatečný a Národní referenční laboratoř (NRL) proto doporučuje provádět vždy odběr výtěrem z nosu i krku. 


 

Autoimunitní onemocnění sniží vitamin D a omega 3 mastné kyseliny

Studie VITAL (USA) zjišťovala, zda vitamin D a omega 3 mastné kyseliny snižují riziko autoimunitní onemocnění .  Celostátní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie s dvou faktorovým designem se účastnilo 25 871 účastníků, z toho 12 786 mužů ≥ 50 let a 13 085 žen ≥ 55 let při zařazení do studie. Oba kombinované faktory vykazovaly vyšší účinky ve srovnáních s placebem.


 

Pesticidy

kytka-hmyz.jpg Pod pojem pesticidy se zahrnují : a) přípravky na ochranu rostlin - jak jsou definovány v nařízení (ES) č. 1107/2009; b) biocidní přípravky - jak jsou definovány v nařízení (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání.