SZÚ


Ukrajina a migrace

Mutace Covid-19

corona.jpg

Antibiotická rezistence

NZIP

      

ockovani.png

NUTRIVIGILANCE CZ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home

Aktuality


‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 100   Následující   ››

Onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání - od 1.1.2023

Proč bylo onemocnění bederní páteře zařazeno do Seznamu nemocí z povolání?


 

Dopad prudkého nárůstu případů onemocnění covid-19 v Číně na epidemiologickou situaci v EU/EHP

Počet případů onemocnění covid-19 na území pevninské Číny dosáhl rekordního počtu, s maximem 2. prosince 2022. V posledních třech týdnech incidence poklesla, pravděpodobně také kvůli nižšímu počtu prováděných testů. Zpráva ECDC publikovaná 3.1.2023


 

Epidemie chřipky přetrvává, pokles čísel nemocnosti je zkreslený dny volna

V 52. týdnu roku 2022 se nemocnost akutními respiračními infekcemi včetně chřipky (ARI) snížila zhruba o čtvrtinu (o 26,3 %) a dosáhla hodnoty 1770 případů na 100 000 obyvatel. Nejvyšší pokles, téměř o 42 procent (-41,7 %) evidujeme ve věkové skupině 6-14 let. Data nemocnosti jsou ale významně ovlivněna vánočními a novoročními svátky, kdy mnozí nešli s infekcemi k lékaři a nedostali se tak do systému hlášení infekcí, případně jejich stav řešili lékaři na pohotovostech, které se standardně do hlášení nezapojují.


 

Evropský týden testování na HIV a žloutenky dosáhl rekordní účasti

Letošní Evropský týden testování na HIV a žloutenky dokázal oslovit rekordních 1815 osob. To je zhruba o 1000 návštěvníků testovacích center více, než jsme dosáhli v průměru v uplynulých letech. Zájem o kontrolu svého zdravotního stavu projevili lidé napříč celou Českou republikou, nárůst zájmu byl patrný ve všech 14 krajích. Akce se účastnilo 37 organizací a institucí, dohromady jsme nabídli 86 míst v ČR s možností bezplatného a anonymního testování, a to jak v kamenných poradnách, tak v mobilních ambulancích. Za 6 dní odborníci strávili s klienty 1081 hodin. 


 

WHO darovala SZÚ nový genový sekvenátor

Kancelář WHO v Česku darovala Státnímu zdravotnímu ústavu přístroj pro genetickou sekvenaci vzorků patogenů. Díky sekvenaci  na tomto typu přístroje je možné zjistit varianty mutací SARS-CoV-2 za 24 hodin až u 16 vzorků. 


 

Zvýšená cirkulace respiračního syncyciálního viru (RSV) a s tím související zvýšená nemocniční zátěž v EU/EHP

Hodnocení rizika, ECDC,12.12.2022


 

Streptococcus pyogenes

Streptococcus pyogenes (GAS) způsobuje rozličná lidská onemocnění od nekomplikovaných infekcí dýchacích cest a kůže až po vážná invazivní onemocnění spojená s vysokou morbiditou a mortalitou. Invazivní kmeny (iGAS) jsou spojovány s diagnózami sepse, septický šok, flegmóna. Úlohu jistě sehrává dispozice hostitele.


 

Chceme, aby všechny děti ve školních jídelnách jedly kvalitní a zdravé jídlo. Proto rozvíjíme projekt „Máme to na talíři a není nám to jedno“.

Snahy o reformu školního stravování jsou tu stejně dlouho jako školní stravování samo. Přesto se děti v tuto chvíli stále stravují podle 40 let starého spotřebního koše a podle norem, které vycházely z tehdejších znalostí o vlivu stravy na lidské zdraví. Státní zdravotní ústav proto, jako odborná příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví, přijal výzvu tohoto resortu a úlohu odborného koordinátora při snaze zmodernizovat školní stravování tak, aby odpovídalo požadavkům na zdravé stravování ve 21. století. Nejde o nic menšího, než o kvalitu jídla pro naše děti. Proto jsme hrdými nositeli projektu Máme to na talíři a není nám to jedno. Aby uspěl, vyžaduje multioborovou i meziresortní spolupráci. Výsledkem bude komplexní program a popsaný systém odpovídající na otázku - jak dosáhnout celkové pozitivní změny ve prospěch jídla servírovaného našim dětem.


 

Česko je na hranici epidemie akutních respiračních infekcí

Z hlediska nemocnosti v rámci České republiky se dá říci, že stojíme na prahu epidemie akutních respiračních infekcí. Vyhlášení epidemie je v rukou Hlavní hygieničky ČR a sledování aktuálního stavu v jednotlivých krajích zajišťují Krajské hygienické stanice. Státní zdravotní ústav zpracovává pravidelná týdenní hlášení KHS a spolupracujících virologických laboratoří o stavu respiračních infekcí. To znamená, že vždy v pondělí k týdenní zprávě o sledování vývoje SARS-CoV-2 na našem území přikládáme nyní i souhrnné hlášení k vývoji ARI neboli akutních respiračních infekcí včetně chřipky.


 

Aktuality EHK


 

14 nových Regionálních center podpory zdraví a 70 intervenčních programů podpory zdraví. Projekt SZÚ ukázal cestu ke zdraví lidem ohroženým chudobou a sociálním vyloučením

31. 12. 2022 končí 5 letý projekt Státního zdravotního ústavu „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“, jehož cílem byla realizace intervenčních programů primární prevence nemocí u lidí se ztíženým přístupem ke zdraví. Finance se podařilo získat z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Formou terénních intervencí projekt podporoval schopnost rozhodování ve prospěch zdraví u osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, tedy zvyšoval jejich zdravotní gramotnost. Podařilo se otevřít 14 Regionálních center Podpory zdraví a opakovaně realizovat 70 intervenčních programů napříč hlavními riziky životního stylu. V pomoci svému okolí jsme proškolili přes 100 000 lidí.


 

Česká republika nadále zůstává zemí s relativně nízkou úrovní infekce HIV/AIDS v rámci Evropy i světa

Ve čtvrtek 1. prosince si připomínáme Světový den boje proti AIDS. Státní zdravotní ústav k tomuto datu pravidelně zveřejňuje nejnovější statistiky týkající se HIV/AIDS v ČR. Můžeme konstatovat, že i v roce 2022 Česká republika zůstává zemí s relativně nízkou úrovní infekce HIV/AIDS v rámci světa i Evropy, a to jak z pohledu relativního počtu nových případů, který se pohybuje kolem 2 případů na 100 000 obyvatel, tak z pohledu kumulativního počtu HIV infekcí. Situaci letos výrazně ovlivňuje migrace v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině. Dobrou zprávou je, že n aprostá většina  z infikovaných uprchlíků ví o své HIV pozitivitě, léčila se dosud na Ukrajině a v ČR požádala o pokračování léčby. Infekčnost člověka je totiž při řádné léčbě minimální a přenos infekce na další jedince je u léčeného nepravděpodobný.


 

Mýtů o antibioticích je stále dost, proto Státní zdravotní ústav spouští další vlnu edukační kampaně Antibiotickarezistence.cz

„Antibiotika patří do domácí lékárničky“. „Třídenní antibiotika vyřeší obtíže, které by jinak trvaly týdny“. Tyto dvě nepravdy patří mezi nejčastější mýty o antibioticích. I proto antibiotika přestávají fungovat, bakterie se stávají vůči nim imunní. Je potřeba, aby lidé znali pravdu. Posílit znalosti veřejnosti je jedním z hlavních cílů projektu Antibiotickarezistence.cz. Kampaň Státního zdravotního ústavu startuje 18. 11. 2022. Proč právě v tento den? Protože právě 18. listopadu se koná Evropský antibiotický den.


 

Češi solí až třikrát více než by měli. Jde o zdraví, a to už od dětství, varují odborníci

Pediatři řeší u dětí významný nárůst obezity, která nese pro jejich budoucí život velké riziko závažných zdravotních komplikací. Ačkoli si mnozí nadváhu spojují především s nadměrným příjmem cukru, úzce s ní souvisí i příliš mnoho soli v naší stravě. Konzumace přesolených jídel a pochutin vede nejen u dětí k pocitu žízně. Ten pak velmi často řeší pitím slazených nápojů. Navíc děti, které si od malička zvykají na slanou chuť, následně vyžadují příliš slanou stravu i v dospělosti. Tím se roztáčí spirála solení z generace na generaci. Problém bude tématem letošního semináře odborníků České pediatrické společnosti, Jihočeské univerzity a Státního zdravotního ústavu. Koná se v Lékařském domě v Praze, 21. 11. od 14.00 hodin.  


 

Nejčastější alimentární onemocnění v ČR - deskriptivní analýza kampylobakterióz za období 2018-2021. The most common foodborne diseases in the Czech Republic - descriptive analysis of campylobacteriosis for the period 2018-2021.

Kampylobakterióza už 15 let patří spolu s varicellou a nyní i covid-19 mezi nejčastěji se vyskytující infekční onemocnění v České republice. Článek předkládá výsledky deskriptivní analýzy případů kampylobakterióz z dat nahlášených v elektronickém Informačním systému infekční nemoci v ČR za jednotlivé roky 2018–2021, celkem bylo za toto období hlášeno 81 115 případů. Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 2022;31(10):395-401.


 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 100   Následující   ››