SZÚ


Ukrajina a migrace

Mutace Covid-19

corona.jpg

Antibiotická rezistence

NZIP

      

ockovani.png

NUTRIVIGILANCE CZ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home

Aktuality


‹‹   Předchozí   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 30 40 50 60 100   Následující   ››

Proč umíralo 17x více osob na infekci COVID-19 v USA než v Japonsku - i výživa a životní styl?

USA i Japonsko jsou demokratické a srovnatelné průmyslové společnosti. Bylo zjištěno, že počet případů je 12,1x vyšší a úmrtí 17,4x na infekci COVID19 na milion obyvatel v USA (včetně japonských Američanů) než v Japonsku. Cílem studie bylo prozkoumat vliv na prevenci infekci COVID-19. 


 

Tým odborníků SZÚ je součástí projektu AlterBio, který uspěl v soutěži Vizionáři 2021

Státní zdravotní ústav se podílel na vývoji a ověřování účinnosti a bezpečnosti vysoce účinných antimikrobiálních látek, které se dají využít jako aktivní složky v kosmetických přípravcích, textilním průmyslu, při výrobě různých typů plastů jak pro potravinářské, tak pro technické použití. SZÚ jako člen Konsorcia Centra alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace (AlterBio) zajišťoval odbornou a poradenskou činnost v oblasti legislativních požadavků, provádění laboratorních zkoušek a hodnocení výsledků.


 

Rychlé vyšetření antimikrobní citlivosti přímo z hemokultivačních lahviček

EUCAST vyvinul metodu pro rychlé vyšetření antimikrobní citlivosti (odečítání za 4, 6 a 8 a od dubna 2022 také za 16-20 hodin inkubace) s inokulem vyočkovaným přímo z pozitivních hemokultivačních lahviček (RAST). 


 

Metodické usměrnění hlavní hygieničky ČR k zajištění zvýšené surveillance přenosné dětské obrny

Metodické usměrnění z 3.5.2022, jehož potřeba vyvstala z relativně nestabilní epidemiologické situace ve výskytu nákaz vyvolaných polioviry ve světě, která je aktuálně, s přihlédnutím k potenciálnímu riziku pro evropské státy, poměrně výrazně potencována probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině.


 

Předpověď aktivity klíštěte obecného na území České republiky. Prognosis of tick activity in the Czech Republic.

Předpověď je vydávána denně ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Aktivita klíštěte vyjadřuje podíl klíšťat v dané lokalitě, která jsou připravena k napadení hostitele. S rostoucí aktivitou klíštěte roste stupeň rizika napadení.


 

Nárůst případů těžké akutní hepatitidy neznámé etiologie u dětí

ECDC, RRA (Rychlé hodnocení rizik), 28. dubna 2022


 

EFSA zhodnotila nutriční profil nutričního značení na přední straně obalu na potravinách.

Na žádost Evropské komise byl panel EFSA pro výživu, nové potraviny a potravinové alergeny (NDA) požádán, aby poskytl vědecké poradenství týkající se nutričního profilu pro vývoj harmonizovaného povinného nutričního značení na přední straně obalu a stanovení nutričních profilů pro omezení výživových a zdravotních tvrzení na potravinách. Stanovisko bylo dokončeno 24.3.2022. V současnosti si veřejnost může stanovisko prostudovat. Materiál je připraven pro Evropskou komisi.


 

EUCAST RAST Často kladené otázky


 

Národní referenční laboratoř vyšetřuje zvýšený počet vzorků pozitivních na bakterie způsobující tuberkulózu

Státní zdravotní ústav, ve spolupráci s Národní jednotkou dohledu nad tuberkulózou FN Bulovka a Evropským střediskem pro kontrolu nemocí (ECDC), věnuje zvýšenou pozornost vývoji výskytu tuberkulózy na našem území. Reaguje tak nejen s ohledem na zaznamenaný nárůst zaslaných vzorků a rozpoznaných kmenů TBC ve srovnání se stejným obdobím minulých let, ale i s ohledem na výzvu ECDC. To upozorňuje na důležitost takového monitoringu kvůli velkým přesunům lidí prchajících před válkou na Ukrajině .


 

Světový a 17. Evropský týden očkování 2022

Evropský týden očkování, European Immunization Week (EIW), je tradiční součástí Světového týdne očkování, World Immunization Week. Koná se každoročně v posledním dubnovém týdnu pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO). EIW se koná v období 24. – 30. dubna 2022. Letošní motto týdne očkování zní: „Dlouhý život pro všechny“.


 

Aktualizace: Hepatitida neznámého původu u dětí

Aktualizace ECDC z 19. dubna 2022


 

Náhlý vzestup počtu případů onemocnění akutní hepatitidou neznámého původu u dětí ve Spojeném království

ECDC bylo informováno, že během posledních několika týdnů došlo ve Spojeném království (UK) k nárůstu počtu případů akutní hepatitidy u dětí. ECDC sdílí tyto informace mezinárodně, aby se zvýšilo povědomí mezi dětskými lékaři a eventuálně byly včas odhaleny podobné případy v ostatních zemích. ECDC. 12. 4. 2022


 

Zprávy CEM 03 - březen 2022


 

Epidemie monofázické Salmonella Typhimurium typu (ST) 34 v souvislosti s čokoládovými výrobky

Úřad EFSA a ECDC vydaly dne 12.4.2022 společné rychlé hodnocení epidemie. Dne 17. února 2022 oznámilo Spojené království klastr případů onemocnění způsobených monofázickou Salmonella Typhimurium sekvenačního typu (ST) 34. Do 8. dubna 2022 bylo hlášeno již celkem 150 případů v devíti zemích Evropské Unie / Evropského hospodářského prostoru a ve Spojeném království. Většina nemocných je mladších 10 let a mnoho dětí bylo hospitalizováno.


 
‹‹   Předchozí   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 30 40 50 60 100   Následující   ››