SZÚ


Ukrajina a migrace

Mutace Covid-19

corona.jpg

Antibiotická rezistence

NZIP

      

ockovani.png

NUTRIVIGILANCE CZ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home

Aktuality


Varianta omikron bude zřejmě do deseti dnů v ČR dominovat

V období od 25. 12. 2021 do 3. 1. 2022 má Národní referenční laboratoř (NRL) k dispozici data 18 323 provedených testů diskriminační PCR ze 74 laboratoří. Na variantu delta (včetně subvariant AY.x) z nich připadá přibližně 85 % případů. Podezření na variantu omikron se týká celkem 1 642 případů, což představuje zhruba 15 %. Dle vývoje lze předpokládat, že varianta omikron bude do zhruba deseti dnů v České republice dominovat.


 

Výsledky: Evropský týden testování na HIV a žloutenky (22. – 29. 11. 2021)

Již po šesté probíhala v České republice kampaň propagující Evropský týden testování na HIV a žloutenky. Jejím smyslem bylo připomenout lidem problematiku HIV a upozornit je na skutečnost, že případnou HIV pozitivitu je důležité zjistit co nejdříve, aby byla možná včasná léčba. Takový přístup může člověku přidat mnoho let života.


 

Virem SARS-CoV-2 se opakovaně nakazilo už přes 8 000 Čechů

V České republice od začátku pandemie do konce listopadu 2021 evidujeme celkem 8156 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19. Výskyt opakovaných infekcí tedy zůstává nadále relativně nízký, ale vzhledem k významnému nárůstu počtu reinfekcí za poslední dva měsíce je zřejmé, že ani prodělání nemoci neposkytuje plnou ochranu před další infekcí virem SARS-CoV-2.


 

Počet hlášených případů omikronu v Evropě už zhruba čtyřnásobně překonal Jihoafrickou republiku

K 17. prosinci 2021 je ve světě celogenomovou sekvenací potvrzeno a nahlášeno do mezinárodních systémů 7 697 případů varianty omikron. Jde o zhruba 500% nárůst oproti minulému týdnu. V české republice šlo k 17. 12. o celkem 6 potvrzených případů, a to 2 z Libereckého a 4 z Jihomoravského kraje. Celkově pak na našem území stále převažuje varianta delta a její subvarianty.


 

Posouzení dalšího výskytu varianty viru SARS-CoV-2 Omikron (VOC) v kontextu probíhajícího přenosu varianty Delta (VOC) v EU/EHP, 18. aktualizace

ECDC dokument vydaný dne 15.12.2021 k výskytu varianty Omikron.


 

Stanovisko Národního Referenčního Centra pro hygienu půdy a odpadů k dekontaminaci odpadu vznikajícího při zdravotní péči

Odpad ze zdravotnických zařízení je pojem, který se používá pro všechen odpad, který vzniká v zařízeních zdravotní péče nebo v obdobných zařízeních nebo při činnostech vedoucích k léčebné nebo preventivní činnosti. Riziko z odpadů ze zdravotnických zařízení postihuje značnou šíři osob. Odpad může ohrozit pacienty, zdravotnický personál, personál zabývající se manipulací a zneškodňováním odpadů, ale může představovat i obecné riziko pro obyvatelstvo. Riziko není možno posuzovat obecně, ale vždy vychází ze specifických podmínek toho kterého zdravotnického zařízení, počínaje ambulantním vyšetřením a konče péčí o pacienta v domácích podmínkách. Největší riziko souvisí vždy s nakládáním a ukládáním vysoce infekčních odpadů a ostrých předmětů a vyplývá především z potenciálního přenosu infekčních chorob náhodným poraněním nebo stykem s infikovaným odpadem.


 

Všechna podezření na nákazu variantou omikron se musí prověřovat metodou celogenomové sekvenace

Výskyt původní varianty delta klesl v celogenomově sekvenovaných vzorcích pod tři procenta a na území České republiky dominují subvarianty delty. Národní referenční laboratoř (NRL) k dnešnímu dni nesekvenuje žádný další pozitivní vzorek s podezřením na omikron. Celkově bylo ve světě k 10. 12. 2021 nahlášeno do mezinárodních platforem 1 555 případů omikronu, z toho 525 záchytů pochází z Jihoafrické republiky a například Velká Británie zapsala 450 záchytů.


 

Zdraví během Vánoc – aby nad vámi svátky nepřevzaly kontrolu

Vánoční období může být plné radosti a krásných chvil s rodinou a přáteli. Pro mnohé však často přináší i nechtěný stres a úzkost. Úkoly, nároků nebo samota se mohou sčítat. Nemluvě o zvládání obav a nejistoty ohledně COVID-19. Několik praktických tipů můžete minimalizovat stres a najít si čas na radost. Několik jednoduchých kroků může pomoci nebo dokonce zahnat situační stres nebo depresi. Je to součást také prevence podceňovaných, mírných, chronických zánětů v průběhu života. 


 

Nanomateriály v kosmetice a ve výrobcích pro spotřebitele mohou představovat zdravotní riziko

Některé nanomateriály mohou pronikat přes pokožku nebo sliznice do organizmu, ukládat se ve tkáních vnitřních orgánů, způsobovat záněty nebo jiné toxické reakce. S nanomateriály se můžeme setkat zejména v dekorativní kosmetice, ale i ve výrobcích určených k péči o pleť nebo ve sprejích. Povolení k takovému využití nanomateriálů posuzuje Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele, který zatím kladně posoudil celkem pět ingrediencí pro použití v nano formě. Spotřebitelé by si měli kontrolovat složení výrobků a vědomě rozhodovat, zda přípravek s obsahem nanomateriálu využijí, nebo dají přednost výrobku bez nano složek.


 

Pozvánka na on-line seminář: Nakládání s odpady ze zdravotnické a veterinární péče

Dne 14.12. pořádá SZÚ ve spolupráci s Českým spolkem pro péči o životní prostředí při Českém svazu vědeckotechnických společností z.s. odborný seminář s diskuzí na téma ,,Nakládání s odpady ze zdravotnické péče' '. 


 

Národní referenční laboratoř jako první v Evropě poskytuje vzorky živého viru varianty omikron k dalšímu výzkumu

V České republice zatím není hlášen žádný další případ varianty omikron. Národní referenční laboratoř (NRL) momentálně jako první v Evropě poskytuje živou virovou kulturu kmene varianty omikron spolupracujícím laboratořím Světové zdravotnické organizace (WHO), aby materiál posloužil k dalšímu výzkumu. V pozitivních vzorcích v České republice nadále v naprosté většině dominuje varianta delta a její subvarianty.


 

Živou virovou kulturu SARS-CoV-2 omikron posílá Národní referenční laboratoř do WHO k dalšímu výzkumu

Národní referenční laboratoř (NRL) Státního zdravotního ústavu připravila živou virovou kulturu ze vzorku, u kterého byla prokázána varianta SARS-CoV-2 omikron. Podle dohody se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ji nyní za přesně definovaných bezpečnostních podmínek posíláme do laboratoří WHO a k dalšímu výzkumu.


 

Důsledky vzniku a šíření varianty SARS-CoV-2 B.1.1. 529 VOC (Omicron), v zemích EU/EHP

ECDC, krátké hodnocení rizika v souvislosti s variantou Omicron. 26.11.2021


 

Tiskové zpráva ke Světovému dni AIDS - Počet infekcí HIV nově zachycených u mužů majících sex s muži v České republice klesá

Prvního prosince si připomínáme Světový den boje proti AIDS, který vyhlásila Světová zdravotnická organizace. Ačkoli je Česká republika zemí s relativně nízkou úrovní infekce HIV/AIDS v rámci světa i Evropy, prevence, osvěta a včasná léčba jsou stále velice důležité. Dokazují to i nejčerstvější data o výskytu HIV za prvních 10 měsíců roku 2021. V ČR byla nově diagnostikována infekce HIV u 162 mužů a 31 žen.


 

Národní referenční laboratoř v tuto chvíli nesekvenuje žádné vzorky s podezřením na omikron. V ČR dál převládají subvarianty delty

K datu 29. 11. 2021 Národní referenční laboratoř (NRL) nemá hlášen příjem žádného vzorku s podezřením na variantu omikron. Na území ČR zaznamenáváme nárůst nových subvariant delty. Klinická praxe však zatím nehlásí žádné změny v projevech infekcí způsobených těmito delta subvariantami u sledovaných osob.