SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Informace k možnému přenosu ptačí chřipky ze...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Informace k možnému přenosu ptačí chřipky ze zvířete na člověka

V posledních dnech se médiích objevila informace o možném přenosu ptačí chřipky ze zvířete na člověka, první případy pravděpodobného přenosu oznámilo Rusko.


Ptačí chřipka je primárně veterinární záležitost. Lidská nákaza je sice u některých subtypů možná, ale není častá. Navíc se dále mezi lidmi nepřenáší. H5N8 subtyp viru chřipky A byl poprvé zachycen v roce 2014 v Jižní Korei. Až do 20. 2. 2021 nebyl potvrzen žádný případ přenosu tohoto viru na člověka. První přenos oznámilo Rusko právě v tento den, poté, kdy byly interně potvrzeny předchozí výsledky. V Rusku je H5N8 recentně potvrzen od srpna 2020 a ohniska jsou postupně hlášena jak u divokých ptáků, tak u drůbeže, stejně jako v mnoha dalších zemí Evropy a Asie, včetně současných záchytů v ČR. Přestože přenos na člověka v případě subtypu H5N8a klády je nepravděpodobný, nelze vyloučit.  Může se jednat o souhru více činitelů, například i virové dávky. V případě Ruska došlo k onemocnění 7 osob zaměstnaných v drůbežárně, u všech osob se jednalo o mírný průběh ARI (akutní respirační infekce) onemocnění. 

Při výskytu ptačí chřipky jsou přijímána standardní bezpečností opatření jako je např. nedotýkat se uhynutých ptáků nebo drůbeže. Při sanaci ohnisek jsou používána standardní bezpečností opatření v rámci kterých jsou uplatňovány rutinní algoritmy. Této oblasti se blíže věnuje Státní veterinární správa

V současné době se možná klinicky významná expozice týká především týmů, které se podílí na likvidaci infikovaných chovů. 

Národní referenční laboratoř pro chřipku Státního zdravotního ústavu v Praze je připravena vyšetřit případná podezření na lidskou infekci virem A/H5N8 v souvislosti s přímým kontaktem osob (členů zasahujících týmů složek integrovaného záchranného systému) s nemocnými či uhynulými ptáky (především drůbeže či vodního ptactva). Další informace nejsou v tuto chvíli k dispozici a je třeba vyčkat na případnou sekvenaci a výsledky šetření přímo v daném ohnisku. Situaci ve spolupráci se Státní veterinární správou pečlivě sledujeme a monitorujeme.  

Informace naleznete také zde:  https://szu.cz/tema/prevence/ptaci-chripka-h5n8-diagnostika-a-opatreni-v-pripade

Nahoru