SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum podpory veřejného zdraví » Program Škola podporující zdraví » Inovace MŠ
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Inovace MŠ


Mateřská škola inovuje svoje ŠKPZ každé 3 roky.

K hodnocení předkládá:

  • Školní kurikulum podpory zdraví (ŠKPZ)
  • Prováděcí plán na nejbližší rok
  • Autoevaluační zprávu
  • Tabulky průměrných hodnot indikátorů za školu
  • Tabulku zpracovanéo dotazníku pro rodiče

 

Co by mělo ŠKPZ obsahovat?

1.       Titulní strana podle finálního dodatku

 

 

Označení „Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání“

 

 

Vyznačení období platnosti plánu

 

 

Administrativní údaje (číslo jednací, razítko, podpis řed.)

 

 

2.       Základní údaje o škole (identifikační údaje o mateřské škole)

 

 

Název školy dle rejstříku

 

 

Sídlo školy

 

 

Zřizovatel školy

 

 

Jméno ředitele školy

 

 

Zpracovatelé programu          

 

 

1.       Představení školy (obecná charakteristika školy)

 

 

1.1.   Organizační uspořádání školy (organizace vzdělávání)

Popis budovy školy a jejího okolí

 

 

Velikost školy, počet tříd

 

 

Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd

 

 

2.       Charakteristika vzdělávacího programu                                                                               

 

 

Záměry a cíle, které se vztahují k podpoře zdraví

 

 

Filozofie vzdělávacího programu a integrující principy

 

 

Dlouhodobé záměry rozvoje 

 

 

3.       Neformální kurikulum (podmínky vzdělávání)

 

 

Obsahuje 2 principy a 12 zásad

 

 

Všechny principy a zásady obsahují popis zjevně vycházející z evaluace

 

 

Všechny principy a zásady obsahují záměry, co je třeba upravit zlepšit, vytvořit…

 

 

4.       Formální kurikulum (vzdělávací obsah)

 

 

4.1.   Tematické celky (integrované bloky)

Jsou stručně charakterizovány (smysl, cíl, záměr)

 

 

Mají přiřazené cílové kompetence ze všech 7 klíčových kompetencí

 

 

Obsahují náměty k podpoře zdravého životního stylu (okruhy činností praktických i intelektových)

 

 

4.2.   Pravidla pro tvorbu třídních programů – třídních kurikul (TK)

Popis, jak se s KPZ MŠ pracuje, při zpracovávání TK     

 

 

Formy pedagogické práce

 

 

Metody vzdělávání

 

 

 

 

 

5.       Evaluace (evaluační systém)

 

 

Obsahuje hodnocení podmínek

 

 

Obsahuje hodnocení procesů (práce učitelek)

 

 

Obsahuje hodnocení výsledků vzdělávání (dosahování kompetencí u dětí)

 

 

V plánu evaluace jsou uvedeny prostředky (metody a techniky) hodnocení

 

 

Plán evaluace je časově rozvržen

 

 

Je stanoveno kdo za co odpovídá, kdo bude co hodnotit

 

 

 
Pročtěte si okomentovanou Osnovu školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání "Školního kurikula podpory zdraví" podle požadavku Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání"
 

Autoevaluační zpráva...

 

Má patřičné náležitosti (viz autoevaluační zpráva, KPZMŠ 2006, str. 196 )

Vychází z analýzy ŠKPZ, NK, FK

Vyjadřuje se k naplňování záměrů a hlavních cílů ŠKPZ vzhledem k RKPZ

Obsahuje hodnocení NK (všech principů a zásad podpory zdraví – podmínek FK - 2 + 12)

Obsahuje hodnocení FK - průběh vzdělávání (z hlediska prožitkového učení)

Obsahuje hodnocení FK - průběh vzdělávání (z hlediska realizace tematických celků, jejich plánování a naplňování)

Obsahuje hodnocení (shrnutí) vzdělávacích pokroků dětí ve vztahu ke kompetencím PZ u dítěte na konci předškolního období

Obsahuje hodnocení účinnosti opatření, stanovených v předchozí autoevaluační zprávě

 

Materiály zasílejte na adresu SZÚ do 10. října roku, ve kterém začíná Váš další tříletý cyklus. V odůvodněných případech můžete požádat o odložení evaluace/inovace.

 

Pokud si nevíte rady, potřebujete poradit, kontaktujte mne na tel. č. 267 082 546 či na emailu frohlichova@szu_cz

 

 

Nahoru