SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum podpory veřejného zdraví » Program Škola podporující zdraví » Jak se stát ŠPZ
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Jak se stát ŠPZ


Jak se stát školou podporující zdraví

 

Prvním krokem je prostudování metodik, které obsahují filozofii programu ŠPZ, jeho principy, pilíře a zásady.

 

Pro mateřské školy slouží publikace HAVLÍNOVÁ, M., VENCÁLKOVÁ, E., HAVLOVÁ, J., LACINOVÁ, I., PETRASOVÁ, N., SEDLÁČKOVÁ, H., SYSLOVÁ, Z., ŠPRACHTOVÁ, L.. a kol. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Portál: Praha, 2008. ISBN 978-80-7367-478-8.

Základní a střední školy mají k dispozici metodickou příručku HAVLÍNOVÁ, M., KOPŘIVA, P., MAYER, I., VILDOVÁ, Z. a kol. Program podpory zdraví ve škole. Portál: Praha, 2006. ISBN 80-7178-263-7.

 

Obě metodiky jsou v současné době téměř vyprodány. Pokud máte zájem o vstup do sítě ŠPZ a metodiku nemáte k dispozici, kontaktujte nás. Na základě Vaší přihlášky Vám publikaci rádi zapůjčíme.

Pro ZŠ, SŠ je nově k dispozici publikace "Program Škola podporující zdraví" od autorů M. Nejedlá a kolektiv. Ke stažení je zde .

 

Klikněte zde pro zobrazení online manuálu SHE pro ZŠ a SŠ, který Vám pomůže na Vaší cestě ke škole podporující zdraví.

 

Jestliže se pro program ŠPZ rozhodnete, máte možnost předběžně ohlásit svůj zájem o přijetí do sítě ŠPZ garantovi programu, Státnímu zdravotnímu ústavu. Učiníte tak formou přihlášky, která bude v rozsahu cca 1-2 stran (na jednom listu A4) obsahovat:

  • úplný název a adresu školy, kontakty a jméno ředitele/ky
  • prezentaci školy (základní údaje vč. názvu přijatých vzdělávacích programů)
  • odpověď na tři otázky:
  1. Proč školu program Škola podporující zdraví zajímá?
  2. Kdo všechno projevuje o program ŠPZ zájem (ředitel, učitele, rodiče, žáci, obec, jiný partner)?
  3. Co od programu ŠPZ pro sebe očekává?

Přihlášku zašlete na adresu:

Národní koordinátor programu ŠPZ

Státní zdravotní ústav

Centrum podpory veřejného zdraví

Šrobárova 48

100 42 Praha 10

 

Předběžnou přihláškou si vytvoříte možnost kontaktu s naším koordinačním pracovištěm ŠPZ, kde Vám budeme nápomocny konzultacemi při tvobě projektu (ZŠ, SŠ) či kurikula (MŠ). Můžeme Vám také pomoci příklady dobrých praxí v jednotlivých krajích a navázáním kontaktu s členy sítě, kteří již ve Vašem kraji zapojeni jsou. Elektronicky Vám budou také zaslány některé podpůrné materiály pro tvorbu projektu (ZŠ, SŠ) či kurikula (MŠ).

 

Tvorba školního projektu podpory zdraví (ZŠ, SŠ), Kurikula podpory zdraví (MŠ) spočívá v aplikaci společné filozofie, principů a strategie (zásad a prostředků) na individuální podmínky a potřeby Vaší školy. Své specifické podmínky a potřeby si nejprve zanalyzujete a zhodnotíte podle zásad ŠPZ v metodice a autoevaluačním dotazníkem.

Poté co zpracujete svůj školní projekt podpory zdraví (ZŠ, SŠ), Kurikulum podpory zdraví (MŠ), výběrová komise (členové SZÚ, poradci programu, strategičtí partneři v krajích) prostuduje projekt/kurikulum a rozhodne, zda splňuje formální a věcné požadavky na projekt/kurikulum programu ŠPZ. Členové výběrové komise školu navštíví a seznámí se s vnitřními podmínkami školy. Nejedná se o kontrolní návštěvu, naším cílem je poznat Vaši školu a její specifika.

Po kladném posouzení projektu a návštěvě školy budete pozváni na setkání u Kulatého stolu v SZÚ, kde představíte svou školu a svůj projekt/kurikulum a kde bude předáno osvědčení o zařazení do národní sítě Škol podporujících zdraví v ČR. Na závěr Kulatého stolu obdržíte Osvědčení o zařazení do sítě ŠPZ a dostupné materiály z edice SZÚ a jiných.

Pokud máte k přihlášení do programu ŠPZ jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Nahoru