SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Kampaň SLIC – Psychosociální rizika na pracovišti
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Kampaň SLIC – Psychosociální rizika na pracovišti


Evropský Výbor generálních inspektorů práce (Senior Labour Inspectors Committee – SLIC – založen v r. 1995) si klade za úkol monitorovat a prosazovat dodržování pracovní legislativy. K tomu účelu rovněž vyhlašuje evropské kampaně na jednotlivá témata bezpečnosti a zdraví při práci. Jedno z témat pro rok 2012 se nazývá „Psychosociální rizika na pracovišti“. Pro tuto tématiku byly vybrány pracovní sektory s výrazným výskytem pracovního stresu jako jsou sektory zdravotnictví a sociálních služeb a sektor hotelů a restaurací. Evropskou kampaň vedou po organizační i metodické stránce pracovníci Švédského úřadu pro pracovní prostředí. Vedle 24 evropských států a Islandu se kampaně účastní i Česká republika. Kampaň v ČR organizuje Státní zdravotní ústav Praha spolu s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Státním úřadem inspekce práce ČR a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce. Inspektoři práce ve spolupráci s hygieniky práce vytypují podniky v daných sektorech a provedou u nich kontrolu úrovně, s jakou zaměstnavatelé hodnotí psychosociální stres na pracovištích a zavádějí vhodná opatření k jeho prevenci.

Kampaň má dvojí cíl: jednak poskytnout inspektorům práce vhodné nástroje, které mohou využívat k monitorování stavu pracovní zátěže v oblasti psychosociální a za druhé, zvýšit informovanost o tomto tématu mezi zaměstnavateli i zaměstnanci v oslovených podnicích. Závěrečné hodnocení pracovních podmínek a porovnání mezi účastnickými státy proběhne v r. 2013 na konferenci v zemi organizátorů – ve Švédsku.

Nahoru