SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Knihovna » Kontakty
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Kontakty

 

Vedoucí střediska
  Mgr. Jana Veselá tel. fax 267082567 267082114 jana.vesela@szu_cz

Knihovna a studovna

Výpůjční protokol  Radka Dvořáková tel. 267082483 knihovna@szu_cz
Katalogizace Mgr. Vlastimila Synková tel. 267082366 vlastimila.synkova@szu_cz
MVS, MMVS, správa knihovního systému Verbis
Mgr. Michaela Vysloužilová tel. 267082391 michaela.vyslouzilova@szu_cz
Přidělování ISBN Mgr. Jana Vitoušová tel: 267082289 jana.vitousova@szu_cz
Systémy  Ing. Bohdan Rameš tel. 267082287 bohdan.rames@szu_cz

 

Dokumentace

Personální bibliografie,   rešeršní služby Ing. Miroslava Fridrichová tel. 267082359 miroslava.fridrichova@szu_cz
Mgr. Klára Chotašová tel. 267082366 klara.chotasova@szu_cz

 

Překlady

  Radek Choděra tel. 267082416 radek.chodera@szu_cz
  Mgr. Renata Šimůnková, Ph.D. tel. 267082426 renata.simunkova@szu_cz
  Mgr. Ivana Vališová tel. 267082539 ivana.valisova@szu_cz

 

Ediční činnost a reprografie

Redakce časopisů Petra Dvorská tel. 267082288 petra.dvorska@szu_cz
Václava Nováková tel. 267082288 vaclava.novakova@szu_cz

CEJPH

Mgr. Jana Veselá tel. 267082567 cejph@szu_cz

Hygiena

Mgr. Jana Vitoušová tel: 267082889

jana.vitousova@szu_cz
hygiena@szu_cz

Nahoru