SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Knihovna » O nás
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

O nás

     Středisko vědeckých informací SZÚ patří mezi specializovaná knihovnicko-informační pracoviště registrovaná podle zákona č. 257/2001 Sb.  Poskytuje informační podporu činnosti vědeckých a odborných pracovníků ústavu a v rámci své gesce veřejné knihovnické a informační služby externím uživatelům.

welcome02.gif      Fond knihovny SVI tvoří v současné době téměř 90 tisíc knihovních jednotek. K jejich evidenci, vyhledávání a následnému zapůjčování je využíván knihovnický systém KpWinSQL a katalog OPAC (podpořeno z projektu VISK3 MK ČR). Kromě tištěných dokumentů nabízí knihovna uživatelům přístupy k celé řadě elektronických zdrojů. Mezi standardně poskytované služby patří služby výpůjční (včetně meziknihovních), bibliograficko-informační a rešeršní. SVI rovněž zajišťuje služby dokumentační a překladatelské. Středisko průběžně eviduje veškerou publikační činnost pracovníků ústavu v databázi Personální bibliografie SZÚ. Na jejím základě mimo jiné připravuje a předává údaje o výsledcích výzkumné činnosti SZÚ do Rejstříku informací o výsledcích Informačního systému VaVaI (RIV).      
     Velmi rozsáhlá je činnost ediční, která podporuje vědecké publikování a výzkumné aktivity pracovišť ve zdravotnictví vydáváním mezinárodních časopisů Central European Journal of Public Health a Hygiena. Pro potřebu hygienické služby je vydáván časopis
Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica. Pracoviště SVI spolupracuje s knihovnicko-informačními pracovišti na území celé republiky i s institucemi v zahraničí (meziknihovní výpůjční služba – MVS, MMVS, vydavatelská činnost). V rámci této spolupráce poskytuje i data pro potřeby národních registrů, katalogů a databází.

Nahoru