SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Komentář k úmrtí tuleňů na chřipku subtypu A/H3N8
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Komentář k úmrtí tuleňů na chřipku subtypu A/H3N8


Chřipkové viry mohou nakazit relativně široké spektrum savčích druhů včetně mořských (vedle tuleňů např. i velryby). Nejnověji registrovaný případ infekce tuleňů byl způsoben virem chřipky A subtypu H3N8.

Přirozený rezervoár viru chřipky A, tedy i subtypu H3N8, je divoké, především vodní ptactvo. Kromě ptactva subtyp H3N8 dlouhodobě cirkuluje u koní (tzv. A/equine 2 linie) a velmi sporadicky byl taky detegován u psů. Podle současných názorů je ptačí H3N8 virus (kmen A/duck/Ukraine/1/1963 (H3N8)) pravděpodobným prekurzorem antigenu H3 pro kmen H3N2, který indukoval pandemii v roce 1968 (tzv. Hong Kong-ská chřipka) a její descendentní varianty cirkulují v lidské populaci až po současnost.

Historicky není kmen chřipky A/H3N8 jediný, který byl u tuleňů popsán a vyvolal u nich onemocnění, ale řadí se, spolu se subtypy H3N3, H4N5 a H7N7, k virům chřipky A ptačího původu, které jsou schopné lachtaní druh infikovat.

Velkým překvapením bylo zjištění, že i chřipka typu B může vyvolávat těžké onemocnění u tuleňů. Otázkou je nejen cesta přenosu nákazy, ale i další momenty, které mohou způsobit masivní infekci a následný úhyn zvířat (mutace viru?).

Vzhledem ke genetické nestabilitě chřipkového viru a celosvětové pandemické připravenosti je nezbytné jak v humánní, tak i veterinární sféře tyto neobvyklé situace sledovat a snažit se o jejich podrobnou analýzu.

Z epidemiologického hlediska je riziko zoonotické infekce (zoonózy) pro lidskou populaci krajně nepravděpodobné.

MUDr Martina Havlíčková, CSc
RNDr Alexander Nagy
NRL pro chřipku, SZÚ

Nahoru