SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Konference Efektivní strategie podpory zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Konference Efektivní strategie podpory zdraví


Státní zdravotní ústav,  3. lékařská fakulta UK v Praze, Klinika adiktologie 1. LF VFN UK v Praze, Odborná společnost praktických a dětských lékařů ČLS JEP, Vás srdečně zvou na  konferenci Efektivní strategie podpory zdrav.

Konference se koná 15. 6. 2017 ve velké posluchárně budovy č. 11 Státního zdravotního ústavu, Šrobárova 48, Praha 10.

Účast na konferenci je bezplatná a je hodnocena kredity - lékaři: od ČLK, nelékaři zdravotničtí pracovníci: od ČAS, ostatní nelékaři: od KVVOPZ.

Přihlašujte se na e-mail  sevcikova@szu_cz, tel.: 267 082 972 nejpozději do 9. 6. 2017. Kapacita posluchárny je omezena.

Více informací v pozvánce.

Nahoru