SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Kreativní kampaň Naše planeta, naše zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Kreativní kampaň Naše planeta, naše zdraví

Státní zdravotní ústav se připojuje ke Světovému dni zdraví (7. 4.) a Světovému dni bez tabáku (31. 5.), které každoročně vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (WHO).  Tématem, které letos oba dny spojuje, je znečištění planety a jeho dopady na zdraví lidí. Při této příležitosti pořádá Státní zdravotní ústav, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kreativní kampaň pro děti s názvem „Naše planeta, naše zdraví“ s podtitulem „Tabák: hrozba pro naše životní prostředí. Další důvod, proč nezačínat.“


Kdy: 7. dubna – 7. června 2022

Určeno pro: žáky 1. a 2. stupně

Co je cílem kampaně: Děti se mají zamyslet nad tím, jaký vliv má tabákový průmysl a užívání tabákových výrobků na naši planetu a naše zdraví, a své nápady kreativním způsobem ztvárnit.

Co z méně známých faktů mohou děti díky kampani zjistit a vybrat si třeba i za námět svého díla? Například to, že rozklad cigaretového filtru v přírodě může trvat až 14 let. Odhozené nedopalky způsobují ročně v lesích po celém světě, Českou republiku nevyjímaje, požáry, kvůli kterým umírají tisíce zvířat. Při pěstování tabáku je každý rok na světě zničeno asi 35 000 km2 půdy, to je pro představu téměř polovina rozlohy ČR. Jako palivo pro sušení tabákových listů se využívá dřevo, což opět znamená kácení stromů a úbytek lesů. Každý rok je tabákovým průmyslem pokáceno přibližně 600 milionů stromů. Zátěží pro planetu jsou také bezdýmné tabákové výrobky a elektronické cigarety. I v nich je obsažen nikotin, který lze získat pouze z tabákových listů.

Co se týká dopadů celého tabákového průmyslu na životní prostředí, ukazují se jako skutečně rozsáhlé a dlouhodobě devastující. Prostředí, ve kterém žijeme, přitom prokazatelně ovlivňuje naše zdraví a nejčastěji zmiňované nemoci z kouření jsou jen jednou částí velké mozaiky škod. Uvědomme si, že například odpad z tabákových výrobků obsahuje více než 7 000 toxických chemikálií včetně rakovinotvorných látek, které se tak dostávají i do půdy a vody, kde se hromadí. Škodlivé látky se pak mohou dostávat konzumací vody a potravin z kontaminovaných zdrojů i do organismu lidí, kteří nikdy nevzali cigaretu do ruky,“připomíná koloběh škodlivin v životním prostředí ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

Vnímáme dlouhodobá varování WHO, že znečištění naší planety významně ovlivňuje zdraví lidí a klimatické změny jsou největší zdravotní hrozbou 21. století. Děti jsou těmi, kterým planetu Zemi musíme zachovat v co nejlepším stavu, a než ji pomyslně převezmou, aby věděly, jak ji zase ony mají opatrovat pro další generace. Musíme je učit a vysvětlovat, co pro ochranu zdraví a životního prostředí může udělat každé z nich a každý z nás. Vítám tuto kampaň jako další z možností, jak podpořit zájem o toto zásadní téma,“ řekl k udělení záštity nad kampaní ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík (STAN). Kampaň proto bude podpořena i na webu a sociálních sítích MŠMT.

 „Zdravotní následky kouření jsou již dlouho známé, a přesto je stále běžné vidět těhotné ženy a rodiče se zapálenou cigaretou v přítomnosti svých dětí.  To jsou obrázky, které mě, jako lékaře, nenechávají nikdy klidným. Kampaň, která povede mladou generaci k zamyšlení nad škodlivostí tabákových výrobků, je velice potřebná. Půjčím si ono známé heslo, že normální je nekouřit. Téma kampaně navíc dětem připomene i všechny další aspekty dopadu tabákového průmyslu na naše životní prostředí a já si přeji, aby co největšímu počtu školáků pomohla se rozhodnout pro zdraví a odradila je od toho, aby jednou sáhli po cigaretě,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). 

Vedoucí Centra podpory veřejného zdraví SZÚ Marie Nejedlá věří, že žáky bude tato forma prevence bavit a těší se na kreativní přístup, který děti zvolí. Forma zpracování je v podstatě libovolná. Svoje vnímání myšlenky kampaně mohou vyjádřit prakticky jakoukoli výtvarnou technikou, dílo pak stačí vyfotografovat a poslat elektronicky k nám. Těšíme se, že třeba dostaneme i krátká videa, školám posíláme instruktáž, určitě se nás mohou učitelé ptát, kdyby cokoli bylo potřeba dovysvětlit. Práce je možná jak individuální, tak skupinová ve třídách. Mohou spolupracovat i třídy dohromady. Počet zapojených tříd v rámci školy není omezen a my věříme, že vzniknou velice zajímavé materiály. Nejen, že díla vystavíme, ale chceme je využít i v dalších preventivních programech a materiálech k tématu,“ popsala Marie Nejedlá.

Oceněným třídám či škole nabídne Státní zdravotní ústav jako formu odměny také realizaci zábavného interaktivního programu zaměřeného na podporu zdravého životního stylu přímo na míru potřebám vítězného teamu. Témata mohou být například prevence závislostí, správná výživa, zdravé bydlení, podpora reprodukčního zdraví, případně další oblasti zájmu, které nám definuje ředitel školy, nebo třídní učitel.

 

Aktuální informace ke startu a průběhu kampaně můžete sledovat na:

Sociálních sítích MŠMT, MZČR a SZÚ

- facebooku: Centrum podpory veřejného zdraví SZÚ

                     Ministerstvo zdravotnictví

                     Vlastmil Válek

- Twitteru @szupraha ;  @zdravkoonline a @vlvalek ; @msmtcr

 

Podrobnější informace k zapojení do kampaně naleznete zde:

https://szu.cz/publikace/kreativni-kampan-nase-planeta-nase-zdravi

Zadání pro školy – jak se do kampaně zapojit?

Přihlašovací lístek pro školy

diplom_msmt.pdf Diplom MŠMT 

Nahoru