SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Integrovaný operační program (IOP) » Modernizace a dovybavení dislokovaných...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Modernizace a dovybavení dislokovaných pracovišť SZÚ

Reg. č. CZ.1.06/3.2.01/11.08433 (01. 02. 2013 – 30. 04. 2015)  


Cíl projektu

Předmětem předkládaného projektu je modernizace a vybavení šesti dislokovaných pracovišť podpory zdraví Státního zdravotního ústavu (SZÚ) nacházejících se v Brně, Karviné, Jihlavě, Plzni, Liberci a Praze (pro Středočeský kraj). Tato plošná síť pracovišť SZÚ je orientována na primární prevenci zdravotních rizik a podporu zdravého životního stylu.

Potřebnost projektu souvisí s nutností zajistit rozvoj a funkčnost celonárodního, plošného systému implementace a koordinace primární prevence zdravotních rizik a trvalých poškození zdraví v důsledku neinfekčních invalidizujících chronických onemocnění na území celé ČR, a to na bázi stávajících dislokovaných pracovišť PZ SZÚ.

Prioritním cílem projektu je zlepšení zdravotního stavu obyvatel a kvality života dostatečnou, efektivní a dobře fungující prevencí zdravotních rizik a podporou a ochranou zdraví. Z hlediska zdravotních rizik bude projekt zaměřen na výživu a výživové zvyklosti a z nich plynoucí rizika, nedostatečnou pohybovou aktivitu a nesprávné držení těla, rizika vedoucí k úrazům, poraněním a otravám, kouření, nadměrnou spotřebu alkoholu, užívání drog, riziková sexuální a epidemiologická chování, stresy, nadměrnou duševní zátěž, pracovní prostředí, specifická závažná zdravotní rizika vztahující se k danému regionu v ČR.

Z hlediska primární prevence a podpory zdraví zdravotních rizik budou prioritami projektu:

 • tvorba a realizace intervenčních strategií,
 • realizace celorepublikových, regionálních i místních projektů,
 • zdravotní výchova (osvěta) obyvatelstva,
 • distribuce zdravotně výchovných materiálů a spolupráce na ediční činnosti,
 • realizace kampaní, interaktivních her, Dnů zdraví apod.,
 • příprava podkladů pro regionální a místní politiku implementace programu ZDRAVÍ 21,
 • spolupráce na celonárodním monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva,
 • spolupráce na vzdělávání dětí a mládeže ve výchově ke zdraví.

Cílovou skupinou projektu je široká veřejnost, zejména pak děti a mládež, jejich rodiče, učitelé a senioři.

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Ing. Jitka Sosnovcová (e-mail: zdravust@szu_cz, telefon: (420) 267 082 295)

Hlavní kontaktní osoba: Lenka Miková (e-mail: lenka.mikova@szu_cz, telefon: (420) 267 082 210)

Výběrová řízení

 • VŘ002 - Administrace rozvojových projektů IOP (ZDE);
 • VŘ001 - Dodávka přístrojů, užitkových a osobních vozů a vybavení dislokovaných pracovišť Podpory zdraví SZÚ (ZDE);
 • VŘ003 - Dodávka digitálního fotoaparátu a dataprojektoru (přímé zadání);
 • VŘ004 - Dodávka přístrojů, užitkových a osobních vozů a vybavení dislokovaných pracovišť Podpory zdraví SZÚ II. (ZDE);
 • VŘ005 - Administrace rozvojových projektů IOP II. (ZDE);
 • VŘ006 - Zajištění publicity projektů IOP (ZDE)
 • VŘ007 - Dodávka notebooků pro projektu 8433 (ZDE pod evidečním číslem T004/14V/00032700)
 • VŘ008 - Dodávka notebooků pro projektu 8433 - opakované VŘ (ZDE pod evidečním číslem T004/14V/00038515)
 • VŘ009 - Dodávka pomůcek pro primární prevenci zdravotních rizik (ZDE)

Tisková zpráva

2015-04-15 Tisková zpráva k 8433 2015-04-15 Tisková zpráva k 8433 (546,92 KB)

Nahoru