SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Integrovaný operační program (IOP) » Modernizace a technické dovybavení Centra...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Modernizace a technické dovybavení Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ

Reg. č. CZ.1.06/3.2.01/10.08259 (01. 10. 2012 – 30. 09. 2014)  


Cíl projektu

Projekt je zaměřen na modernizaci přístrojového vybavení vybraných Národních referenčních laboratoří (NRL) CEM (Centrum epidemiologie a mikrobiologie), která je nezbytná pro efektivní a spolehlivý výkon celonárodní a mezinárodní surveillance rezistence invazivních bakteriálních onemocnění, surveillance akutních virových respiračních infekcí včetně chřipky, surveillance tuberkulózy a surveillance sexuálně přenosných nemocí. Nové přístroje buďto nahradí nefunkční, popř. technicky velmi zastaralá zařízení, nebo budou pořízeny dosud nevyužívané technologie s nejmodernějšími parametry, které umožní provádět požadované analýzy. Všechny NRL CEM laboratorně zajišťují surveillance infekčních onemocnění dle české legislativy, a to zejména dle vyhlášky č. 473/2008 Sb., vyhlášky č. 275/2010 Sb. a dle legislativy (zejména rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES o zřízení sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí ve Společenství).

Cílem projektu je zvýšení ochrany zdraví obyvatelstva ČR prostřednictvím zajištění dlouhodobé udržitelnosti rozsahu a kvality prováděných vyšetření v CEM, a rovněž díky zavedení nových molekulárních metod v oblasti surveillance infekčních onemocnění.

Projekt by měl mít významný vliv na celou populaci ČR, a to vzhledem ke zlepšení programů laboratorní surveillance vybraných infekčních onemocnění včetně plánování relevantních protiepidemických opatření. Tento posun by se měl podílet na snížení nemocnosti a úmrtnosti a na zlepšení preventivní péče o zdraví obyvatelstva a plnění mezinárodních závazků ČR, a to zejména ve vztahu k Evropskému centru pro kontrolu nemocí (ECDC), např. závazek implementovat molekulární metody do rutinní práce NRL a hlásit epidemiologická, mikrobiologická a molekulární data do evropského systému surveillance TESSy (The European System of Surveillance).

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Ing. Jitka Sosnovcová (e-mail: zdravust@szu_cz, telefon: (420) 267 082 295)

Hlavní kontaktní osoba: Lenka Miková (e-mail: lenka.mikova@szu_cz, telefon: (420) 267 082 210)

Výběrová řízení

  • VŘ001 - Dodávka přístrojového vybavení pro CEM (ZDE);
  • VŘ004 - Administrace rozvojových projektů IOP (ZDE);
  • VŘ002 - Dodávka přístrojového vybavení pro CEM II. (ZDE);
  • VŘ003 - Dodávka genetického analyzátoru a sekvenátoru (ZDE);
  • VŘ005 - Administrace rozvojových projektů IOP II. (ZDE);
  • VŘ006 - Dodávka přístrojového vybavení pro CEM - opakované VŘ II. (ZDE);

Publicita projektu

Dne 15.9.2014 se konala tisková konference pořádaná k ukončení realizace projektu díky němuž bylo Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ vybaveno 17 novými přístroji v celkové hodnotě 8 milionů korun.

Tisková zpráva

8259 Tisková zpráva.pdf 8259 Tisková zpráva.pdf (588,92 KB)

Prezentace z tiskové konference

8259 Prezentace_Ing. Sosnovcová.pdf 8259 Prezentace_Ing. Sosnovcová.pdf (1,71 MB)

8259 Prezentace_MUDr. Macková.pdf 8259 Prezentace_MUDr. Macková.pdf (376,16 KB)

8259 Prezentace_RNDr. Němeček.pdf 8259 Prezentace_RNDr. Němeček.pdf (735,91 KB)

Fotografie z tiskové konference

Projekt IOP 8259 - Tisková konference Projekt IOP 8259 - Tisková konference Projekt IOP 8259 - Tisková konference Projekt IOP 8259 - Tisková konference Projekt IOP 8259 - Tisková konference

Projekt IOP 8259 - Tisková konference Projekt IOP 8259 - Tisková konference Projekt IOP 8259 - Tisková konference Projekt IOP 8259 - Tisková konference Projekt IOP 8259 - Tisková konference

Uveřejněné články

Nahoru