SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Integrovaný operační program (IOP) » Modernizace a vybavení NRL pro výrobky určené...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Modernizace a vybavení NRL pro výrobky určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let

Reg. č. CZ.1.06/3.2.01/02.06111 (15.12.2009 – 31.12.2010)


Cíl projektu

Cílem předkládaného projektu byla modernizace a vybavení NRL (Národní referenční laboratoře) pro výrobky určené pro styk s potravinami a výrobky pro děti do 3 let, která byla zřízena Ministerstvem zdravotnictví ČR na základě požadavku Nařízení Evropského parlamentu a Rady 882/2004/ES. Projekt byl zaměřen na modernizaci a vybavení přístroji, které na pracovišti chyběli, nebo byli značně zastaralé. V rámci projektu byl zakoupen UV- VIS kyvetový dvoupaprskový spektroformetr, vysokoúčinný kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem umožňující fragmentaci do vyšších řádů (HPLC-MS/MS (MSn), mikrovlnná pec s příslušenstvím a atomový absobční spektrometr (AAS) s elektrotermickou a plamenovou atomizací. Vzhledem k tomu, že provádět chemické analytické testy je ČR povinna v návaznosti na uvedené nařízení provádět, bylo dovybavení NRL potřebnými přístroji nutností. Vzhledem k modernizaci vybavení je v současnosti pracoviště schopno vyvíjet a zavádět citlivější a průkaznější chemické analytické metody pro stanovení široké škály toxických látek nezbytných pro kontrolu bezpečnosti výrobků určených pro styk s potravinami, výrobků pro děti do 3 let a hraček.

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Ing. Jitka Sosnovcová (e-mail: zdravust@szu_cz, telefon: (420) 267 082 295)

Hlavní kontaktní osoba: Mgr. Jan Šturma (e-mail: sturma@szu_cz)

Publicita projektu

Při příležitosti ukončení projektu se dne 16.12.2010 konala tisková konference, na které byli účastníci seznámeni s možnostmi, které nové přístrojové vybavení laboratoři přináší v ochraně zdraví spotřebitelů a zejména malých dětí. Byly rovněž připraveny praktické ukázky z posledních analýz, které odhalily zdraví škodlivé výrobky.

 

Tisková zpráva k ukončení projektu

2010_Tiskova_zprava.pdf 2010_Tiskova_zprava.pdf (231,36 KB)

Prezentace na tiskové konferenci

2010-12-16_Prezentace.pdf 2010-12-16_Prezentace.pdf (5,83 MB)

Fotografie z tiskové konference

Projekt IOP 6111 - Tisková konference Projekt IOP 6111 - Tisková konference Projekt IOP 6111 - Tisková konference Projekt IOP 6111 - Tisková konference Projekt IOP 6111 - Tisková konference

Projekt IOP 6111 - Tisková konference Projekt IOP 6111 - Tisková konference Projekt IOP 6111 - Tisková konference Projekt IOP 6111 - Tisková konference Projekt IOP 6111 - Tisková konference

 

Nahoru