SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Integrovaný operační program (IOP) » Modernizace informačního systému hlášení...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Modernizace informačního systému hlášení infekčních nemocí (NEW EPIDAT)

Reg. č. CZ.1.06/3.2.01/02.06121 (01.01.2010 – 30.06.2015)


Cíl projektu

Cílem projektu je modernizace informačního systému hlášení infekčních nemocí EpiDat, a tím i vytvoření prostředí, umožňujícího vzájemnou spolupráci epidemiologů na všech úrovních systému ochrany veřejného zdraví ČR, včetně spolupráce s mikrobiologickými laboratořemi a regionálními hlásícími subjekty. Druhým cílem projektu je on-line zpřístupnění odborných informací pro vybrané skupiny uživatelů a všeobecných informací pro odbornou i laickou veřejnost ve formě základních přehledů a zajištění zpětné vazby pro hlásící subjekty. Pro dosažení výše uvedených cílů je nezbytná investice do technologické aktualizace (SW i HW) stávajícího systému hlášení infekčních nemocí EpiDat, jehož současná verze neodpovídá požadavkům mezinárodních organizací, do jejichž databází je ČR povinna dodávat data (zejm. systém EU, resp. Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí s názvem The European Surveilance Systém - TESSy).

Česká republika je vázána rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES o zřízení sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí v EU a návazujícími právními předpisy. Tyto předpisy stanovují povinnost provozovat národní systémy pro hlášení a analýzu výskytu infekčních nemocí. Informační systém hlášení infekčních nemocí EpiDat je v rámci Státního zdravotnického ústavu (SZÚ) provozován od roku 1993 a vzhledem ke stáří hardware a software platformy tohoto systému, je nezbytná investice do jeho aktualizace. Systém je využíván epidemiology státní správy na všech úrovních státního zdravotního dozoru, odbornými pracovníky SZÚ a je zdrojem dat pro hlášení výskytu infekčních nemocí do mezinárodních systémů monitorujících infekčních nemocí. Modernizovaný systém bude oproti původní verzi zajišťovat také online dostupné informace o situaci ve výskytu infekčních nemocí v ČR.

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Ing. Jitka Sosnovcová (e-mail: zdravust@szu_cz, telefon: (420) 267 082 295)

Hlavní kontaktní osoba: Lenka Miková (e-mail: lenka.mikova@szu_cz, telefon: (420) 267 082 210)

Výběrová řízení

 

Informace o výběrových řízeních

  • VŘ002 - Administrace rozvojových projektů IOP (ZDE);
  • VŘ003 - Zajištění publicity projektů SZÚ (ZDE);
  • VŘ001 - New Epidat (ZDE);
  • VŘ004 - Procesní analýza a specifikace požadavků pro potřeby tvorby informačního systému (ZDE).
  • VŘ005 - Administrace rozvojových projektů IOP v rámci 2., 10. a 11. výzvy (ZDE);
  • VŘ006 - Administrace rozvojových projektů IOP II. (ZDE);
  • VŘ007 - Dodávka HW pro NEW EPIDAT a LIS (ZDE);
  • VŘ001 - Dodávka NEW EPIDAT, laboratorního informačního systému a vizualizace dat (ZDE);
  • VŘ008 - Dodávka NEW EPIDAT (ZDE);
  • VŘ009 - Dodávka HW pro NEW EPIDAT a LIS (ZDE);

Nahoru