SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Integrovaný operační program (IOP) » Modernizace NRL pro venkovní ovzduší Centra...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Modernizace NRL pro venkovní ovzduší Centra zdraví a životního prostředí SZÚ

  Reg. č. CZ.1.06/3.2.01/10.08256 (01. 10. 2012 – 31. 10. 2013)  


Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je pořízení nových technologií pro vypracování metodiky pro získávání objektivních údajů o expozici submikrometrických částic ve vnitřním pracovním prostředí. Ve vybraných typech vnitřního prostředí a na vybraných pracovištích nakládajících s nanomateriály budou v návaznosti na realizaci projektu vypracovány a ověřovány metody a postupy jak pro charakterizaci submikrometrických částic, tak pro hodnocení expozice. Pro naplnění stanovených cílů je nutné vybavit Národní referenční laboratoř (NRL) pro venkovní ovzduší následujícími technologiemi:

  • systém (analyzátor) umožňující měření aerosolových částic nanofrakcí (0,0025 – 1,0 μm) – Scan mobility particle sizer v detailním rozlišení s příslušným softwarem,
  • systém Aerodynamic Particle Sizer Spectrometer (zahrnující Aerosol Instrument).

Nově pořízené přístroje přispějí ke zpracování metodiky optimální strategie provádění odběrů - strategie vzorkování, zohledňující charakter typů a využití prostředí, a rovněž jednotlivých pracovních činností. Budou získány objektivní údaje o expozici, které v kombinaci s existujícími toxikologickými podklady o jejich účinku budou využity pro odhad zdravotního rizika plynoucího z daných expozic. Dopad projektu lze spatřovat v rozšíření informací o expozici a potenciálních vlivech znečištěného ovzduší na lidské zdraví, stratifikaci pracovišť a dále v podobě získání podkladů pro případná legislativní opatření k zajištění ochrany zdraví. V širším pohledu pak projekt přispěje ke snížení zdravotních rizik obyvatel ČR.

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Ing. Jitka Sosnovcová (e-mail: zdravust@szu_cz, telefon: (420) 267 082 295)

Hlavní kontaktní osoba: Lenka Miková (e-mail: lenka.mikova@szu_cz, telefon: (420) 267 082 210)

Výběrová řízení

  • VŘ002 - Administrace rozvojových projektů IOP (ZDE);
  • VŘ001 - Dodávka přístrojového vybavení pro CZŽP (ZDE);

Publicita projektu

Dne 31.10.2013 byla ukončena realizace projektu díky němuž bylo NRL pro venkovní ovzduší Centra zdraví a životního prostředí vybaveno 2 novými přístroji v celkové hodnotě 4,1 milionů korun.

Tisková zpráva

8256_Tisková zpráva.pdf 8256_Tisková zpráva.pdf (329,22 KB)

Nahoru