SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Integrovaný operační program (IOP) » Modernizace vybavení SZÚ pro surveillance...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Modernizace vybavení SZÚ pro surveillance vybraných infekčních onemocnění a ATB rezistence

Reg. č. CZ.1.06/3.2.01/02.06119 (01.01.2010 – 31.03.2015)


Cíl projektu

Cílem projektu je modernizace přístrojového vybavení Národních referenčních laboratoří Státního zdravotního ústavu, které provádějí laboratorní surveillance závažných infekčních onemocnění a rezistence na antibiotika. Projekt se sestává z následujících aktivit:

 • KA1 - Příprava výběrových řízení pro realizaci dodávek přístrojů,
 • KA2 - Modernizace přístrojového vybavení pro molekulární diagnostiku a epidemiologii vzdušných bakteriálních nákaz (NRL pro streptokoky a enterokoky, NRL pro meningokokové nákazy, NRL pro hemofilové nákazy),
 • KA3 - Modernizace přístrojového vybavení pro molekulární diagnostiku a epidemiologii respiračních a střevních virových nákaz (NRL pro chřipku, NRL pro nechřipkové viry, NRL pro enteroviry),
 • KA 4 - Modernizace přístrojového vybavení pro molekulární diagnostiku a epidemiologii bakteriální rezistence (NRL pro antibiotika).

Modernizace přístrojového vybavení těchto NRL umožní provádění laboratorní surveillance na úrovni požadované Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES o zřízení sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí v EU

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality provádění programů laboratorní surveillance vybraných infekčních onemocnění, k čemuž je nutné rozšířit stávající přístrojovou kapacitu a také obnovit mnohdy již zastaralé přístrojové vybavení. Projekt se skládá ze tří částí:

 1. Modernizace přístrojového vybavení pro molekulární diagnostiku a epidemiologii bakteriálních a virových agens.
 2. Nákup obslužného HW, SW, instalace počítačové sítě.
 3. Pilotní ověření efektivity sběru dat. Projekt má ve svém důsledku významný vliv na celou populaci ČR, a to díky zlepšení programů laboratorní surveillance vybraných infekčních onemocnění. Tento posun podstatně přispěje ke snížení nemocnosti a úmrtnosti a ke zlepšení preventivní péče o zdraví obyvatelstva a plnění mezinárodních závazků ČR.

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Ing. Jitka Sosnovcová (e-mail: zdravust@szu_cz, telefon: (420) 267 082 295)

Hlavní kontaktní osoba: Lenka Miková (e-mail: lenka.mikova@szu_cz, telefon: (420) 267 082 210)

Výběrová řízení

Informace o výběrových řízeních

 • VŘ001 - Administrace rozvojových projektů IOP (ZDE);
 • VŘ010 - Zajištění publicity projektů SZÚ (ZDE);
 • VŘ005 - Modernizace vybavení SZÚ - centrální monitoring teplot (ZDE);
 • VŘ006 - Modernizace vybavení SZÚ - izolátor nukleových kyselin (ZDE);
 • VŘ007 - Modernizace vybavení SZÚ - pulzní gelová elektroforéza (ZDE);
 • VŘ003 - Dodávka souboru přístrojů (ZDE);
 • VŘ002 - Dodávka cyclerů (ZDE);
 • VŘ008 - Pilotní ověření efektivity sběru dat v rámci monitorovacího systému antibiotické rezistence (ZDE);
 • VŘ009 - Dodávka BioNumerics software (jednací řízení bez uveřejnění - ukončeno)
 • VŘ012 - Dodávka souboru přístrojů (ZDE);
 • VŘ013 - Dodávka souboru přístrojů - opakované VŘ (ZDE);
 • VŘ004 - Dodávka NEW EPIDAT, laboratorního informačního systému a vizualizace dat (ZDE);
 • VŘ014 - Administrace rozvojových projektů IOP v rámci 2., 10. a 11. výzvy (ZDE);
 • VŘ015 - Administrace rozvojových projektů IOP II. (ZDE);
 • VŘ016 - Dodávka HW pro NEW EPIDAT a LIS (ZDE);
 • VŘ017 - Dodávka LIS (ZDE).
 • VŘ019 - Dodávka HW pro NEW EPIDAT a LIS (ZDE);

Ukončení projektu

Nahoru