SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Národní konference k projektu ESF 1/3

Národní konference k projektu ESF

Přihláška na konferenci 2. 4. 2019:
"Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením"
Reg. číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439

Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.