SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Nabídka rezidenčního místa v oboru pracovní...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nabídka rezidenčního místa v oboru pracovní lékařství v Praze


V rámci projektu "Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů“, který je financován Evropským sociálním fondem, získalo konsorcium Kliniky pracovního lékařství VFN a 1. LF UK v Praze a Státního zdravotního ústavu zakázku IPVZ na uskutečnění praktické části vzdělávacího programu nadstavbového specializačního oboru (certifikovaného kurzu) pracovní lékařství.

Náklady spojené s absolvováním tohoto vzdělávání budou účastníkům hrazeny.

Přihlásit se mohou lékaři, kteří mají pracovní úvazek 0,6 a více mimo hlavní město Prahu.

Zájemci o bližší informace mohou kontaktovat sekretariát Kliniky pracovního lékařství na adrese: bozena.potocka@lf1_cuni_cz nebo MUDr. Beatrici Dlouhou ze Státního zdravotního ústavu na adrese: bdlouha@szu_cz, tf. 267 082 963.

Nahoru