SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Oddělení analýzy bezpečnosti potravin » Národní referenční laboratoře » Národní referenční laboratoř pro geneticky...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční laboratoř pro geneticky modifikované potraviny (NRL)

Vedením je dočasně pověřen Doc. MVDr. V.Ostrý, CSc., Tel./Fax: +420 541211764, Tel.: +420 515577523.


Činnost NRL pro geneticky modifikované potraviny je zaměřena na sledování výskytu GMO a GM potravin na trhu v ČR, zavádění a validaci metod pro detekci a stanovení GM potravin a potravinových surovin (PCR, RT-PCR, ELISA). V tzv. "GMO bance" jsou shromažďovány a uchovány referenční vzorky GMO pro potřebu laboratorní detekce a stanovení pro ČR. NRL je zázemím pro realizaci specializovaného monitoringu GMO a GM potravin - studie GENOMON. NRL je členem Evropské sítě laboratoří pro GMO (ENGL) a aktivně spolupracuje s referenční laboratoří Společenství (CRL) v oblasti validace a ověření validovaných metodik detekce vybraných GMO a GM potravin pro potřebu ochrany veřejného zdraví. NRL je zapojeno do rezortní a mezirezortní spolupráce. S činností NRL souvisí také expertizní, výzkumné, publikační  a vzdělávací aktivity.

Nahoru