SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Aktuality » Národní referenční laboratoř zachytila první...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční laboratoř zachytila první vzorek varianty omikron XE v České republice

Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění SZÚ potvrdila metodou celogenomové sekvenace první záchyt vzorku pozitivního na novou variantu koronaviru, označovanou XE. Jde o takzvaného rekombinanta, tedy virus, který vznikl kombinací dvou již známých variant omikronu BA.1 a BA.2.


„Takzvané rekombinantní varianty vznikají, když se jeden člověk infikuje dvěma či více variantami viru současně. Tím v těle hostitele dojde k předání a promíchání genetických informací mezi variantami viru. V průběhu pandemie už k takovým mutacím došlo několikrát, není to v zásadě nic neobvyklého,“ vysvětluje vedoucí Národní referenční laboratoře RNDr. Helena Jiřincová. K rekombinacím dochází přirozenou cestou také u dalších virových nákaz, například i u onemocnění chřipkou.

„Podle dostupných informací Světové zdravotnické organizace by mohla být varianta XE zhruba o 10% nakažlivější, než dosud známé varianty omikronu.  K posouzení, zda se proto do budoucna může stát novou dominantní variantou, ale není dosud dostatek informací. Stejně tak zatím klinická praxe nehlásí, že by XE znamenala pro organismus pacienta nějaké závažnější příznaky a vykazovala zásadně jiný průběh onemocnění, než je běžné,“ uvádí ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

Víme, že vzorek pozitivní na variantu XE pochází od ženy z Prahy s preventivní indikací na PCR vyšetření, další epidemické údaje nemá NRL k dispozici“, doplňuje RNDr. Helena Jiřincová

K 7. 4. 2022 je v mezinárodní databázi GISAID uveřejněno celkem 473 vzorků XE potvrzených celogenomovou sekvenací, a to z 5 zemí světa: Velká Británie (465), USA (3), Irsko 1, Dánsko (1) a nyní ČR (1).

V současnosti jsou známy celkem 3 rekombinantní varianty, označují se XD, XE a XF

• XD a XF jsou rekombinantami mezi variantou delta a omikronem BA.1

• XE je důsledkem rekombinace subvariant omikronu BA.1 a BA.2

• XF byla detekována dosud jen ve Velké Británii, kde je také hlášeno nejvíce případů XE

• XD byla poprvé detekována ve Francii a je dále prokázána i v dalších 4 evropských zemích -  Dánsku, Nizozemsku, Německu a Belgii. V databázi GISAID je uveřejněno 26 potvrzených sekvenací XD.

V České republice je, podle aktuální zprávy NRL, stále dominantní variantou omikron BA.2. Delta se prakticky nevyskytuje.

Nahoru