SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Oddělení pro hodnocení expozice chemickým... » NRL pro biologické monitorování expozice...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

NRL pro biologické monitorování expozice chemickým látkám na pracovišti

Vedoucí: RNDr. Jaroslav Mráz, CSc., 26708 2667, email: jmraz@szu.cz


Hlavní činnost NRL:

  • vypracovávání,ověřování a doporučování laboratorních metod pro biologické monitorování expozice průmyslovým škodlivinám
  • poskytování informací o nových poznatcích v oblasti biologického monitorování
  • sledování vývoje limitních hodnot BET v ČR a v zahraničí a poskytování podkladů pro jejich změny nebo rozšíření nadřízeným orgánům
  • účast při řešení aktuálních problémů na pracovištích, pomoc při výběru metodiky a strategie odběrů biologických materiálů
  • příprava certifikovaných referenčních materiálů (CRM)

NRL je součástí pracoviště akreditovaného ČIA a  slouží též jako referenční laboratoř v rámci systému kontroly kvality analýzy škodlivých látek v biologickém materiál (EQUAS) pořádaném Universitou v Erlangen, Německo.


 

 

Související odkazy:

Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti

Nahoru