SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Oddělení pro bezpečnost speciálních druhů... » Národní referenční laboratoř pro mikrobiologii...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologii potravin, PBU a prostředí

vedoucí: RNDr. Vladimír Špelina, CSc.   E-mail: vladimir.spelina@szu.cz


  • Provádí expertizy jako placené služby, zejména mikrobiologická vyšetření kosmetických prostředků a dalších předmětů běžného užívání, doplňků stravy, zkoušky trvanlivosti z mikrobiologického hlediska potravin k přímé spotřebě
  • Provádí testování a hodnocení účinnosti konzervace kosmetických přípravků při jejich vývoji a pro účely hodnocení bezpečnosti
  • Provádí expertizní činnost včetně konzultací v oblasti měření koncentrace mikroorganismů ve vnitřním ovzduší budov včetně zdravotnických zařízení a tzv. čistých prostor
  • Hodnotí bezpečnost předmětů běžného užívání a vnitřního prostředí z hlediska  mikrobiologického rizika
  • Provádí testování antimikrobiálních vlastností materiálů a předmětů zajištěných specifickými látkami s antimikrobiálními účinky, včetně případů, kdy uvedených vlastností má být dosaženo použitím nanotechnologie

  Nahoru