SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Oddělení pro hodnocení expozice chemickým... » NRP pro expozice organickým chemickým látkám
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

NRP pro expozice organickým chemickým látkám

Vedoucí: RNDr. Marián Rucki, Ph.D., 26708 2726, email: rucki@szu.cz  


NRP poskytuje konzultace k problematice odhadu toxicity výpočtem nebo z výsledků alternativních metod testování. Jeho práce se soustřeďuje zejména na specifické využití výpočtových metod pro odhad nebezpečnosti a následně na odhad rizik výpočtem pomocí komerčních a validovaných počítačových programů. K tomu je využíván program HAZARDEXPERT SYSTEM. NRP spolupracuje s NRC pro průmyslové chemické látky a přípravky, a je zapojeno do činnosti skupiny expertů pro validaci modelů QSAR pro legislativní využití při OECD a JRC EC.


 

Informace a dokumenty:

 


Související články:

Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti

Nahoru