SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2008 » Očekávané výsledky EHK-579 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-579 - bakteriologická diagnostika

Zásilka odeslána  dne 12.9.2008.  Termín oznámení výsledků dne po 6.10.2008. V zásilce expedováno 114 lahviček každého vzorku. Kontrola před expedicí - 6 lahviček každého vzorku.


Vzorek 1

Stěr z rány po pokousání psem.
Pasteurella multocida + Staphylococcus intermedius


A.  5791.jpg
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 2

Izolát z hemokultury od pacienta s hemoblastózou.
Enterococcus casseliflavus


A. Enterococcus casseliflavus
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 3

Stolice od pacienta s průjmem vzniklým po konzumaci salátu.
Salmonella infantis

Vzorek dále obsahoval: Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae


A. Salmonella infantis, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae B. Salmonella infantis, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae C. Salmonella infantis, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.
B. DC agar, 36°C, 18h, aerobně.
C. MacConkey agar, 36°C, 18h, aerobně.


 

Vzorek 4

Izolát z hemokultury od 15 letého pacienta s mukoviscidózou.
Burkholderia cepacia


Určit signifikantního patogena a vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: meropenem/imipenem (MEM/IPM), ko-trimoxazol (COT).


A. Burkholderia cepacia - Columbia agar B. Burkholderia cepacia - MH agar, disky
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.
B. MH agar, 36°C, 24h, aerobně, a) meropenem, b) ko-trimoxazol

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH agar, 3 měření, 36oC, 24 h, aerobně):
MEM (10mg): 33 - 34 mm; COT (25mg): 29 - 30 mm.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 24 h, aerobně):
MEM: <= 0,125 - <= 0,125 mg/l;  COT: 1 - 1 mg/l.

 

Kmen je citlivý k meropenemu i ke ko-trimoxazolu.

 

Vzorek 5

Stenotrophomonas maltophilia

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: meropenem/imipenem (MEM/IPM), ko-trimoxazol (COT).

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH agar, 3 měření, 36oC, 24 h, aerobně):
MEM (10mg): 6 - 6 mm; COT (25mg): 28 - 29 mm.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 24 h, aerobně):
MEM: > 16 - > 16 mg/l;  COT: 1 - 2 mg/l.


Kmen je rezistentní k meropenemu  a citlivý ke ko-trimoxazolu.


Nahoru