SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2009 » Očekávané výsledky EHK-617 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-617 - bakteriologická diagnostika

Zásilka odeslána  dne 19.2.2009.  Termín oznámení výsledků dne po 13.3.2009. V zásilce expedováno 114 lahviček každého vzorku. Kontrola před expedicí - 6 lahviček každého vzorku.


Vzorek 1

Nekrotická  tkáň odebraná při kyretáži dělohy po proběhlém potratu.
Clostridium sordellii

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli


A. 6171a.jpg B. 6171b.jpg
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.
B. Columbia agar, 36°C, 24h, anaerobně.


 

Vzorek 2

Výtěr z krku od 40 letého pacienta s bolestí v krku a horečkou.
Arcanobacterium haemolyticum

Vzorek dále obsahoval: Neisseria lactamica, viridujici streptokok


A. Arcanobacterium haemolyticum B. Arcanobacterium haemolyticum,CO2
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.
B. Columbia agar, 36°C, 24h, C02.


 

Vzorek 3

Stolice od 30-letého pacienta s vodnatým průjmem vzniklým po konzumaci mořských plodů.
Aeromonas hydrophila

Vzorek dále obsahoval: Enterococcus faecalis, Escherichia coli


A. Aeromonas hydrophila,Col B. Aeromonas hydrophila,MAC
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.
B. MacConkey agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 4

Izolát z krve od pacienta z ARO.
Pseudomonas aeruginosa

Určit signifikantního patogena a vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: piperacilin/tazobaktam (TZP)*, meropenem (MEM).


A. Pseudomonas aeruginosa,Col
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH agar, 3 měření, 36oC, 18 h, aerobně):
TZP (100/10 μg): 15 - 17 mm; MEM (10 μg): 16 mm.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18 h, aerobně):
TZP**: 128 mg/l; MEM: 4 mg/l.

 

Kmen je rezistentní k piperacilinu*. Výsledek vyšetření citlivosti k meropenemu není jednoznačný a výsledek laboratoří nebude hodnocen.

* k laboratornímu vyšetření byla použita kombinace piperacilin/tazobaktam,  protože samotný piperacilin není pro léčbu pacientů k dispozici.
** výsledek je vztažen na piperacilin, jehož koncentrace jsou v kombinaci s fixní koncentrací 4 mg/l tazobaktamu.


 

Vzorek 5

Pseudomonas aeruginosa

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: piperacilin/tazobaktam (TZP)*, meropenem (MEM).

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH agar, 3 měření, 36oC, 18 h, aerobně):
TZP (100/10 μg): 25 mm; MEM (10 μg): 32 mm.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18 h, aerobně):
TZP**: 4 mg/l; MEM: 0,5 - 1 mg/l.


Kmen je citlivý k piperacilinu* i k meropenemu.

* k laboratornímu vyšetření byla použita kombinace piperacilin/tazobaktam,  protože samotný piperacilin není pro léčbu pacientů k dispozici.
** výsledek je vztažen na piperacilin, jehož koncentrace jsou v kombinaci s fixní koncentrací 4 mg/l tazobaktamu. 

Nahoru