SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2009 » Očekávané výsledky EHK-626 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-626 - bakteriologická diagnostika

Zásilka odeslána  dne 9.9.2009.  Termín oznámení výsledků dne po 2.10.2009. V zásilce expedováno 118 lahviček každého vzorku. Kontrola před expedicí - 6 lahviček každého vzorku.


Vzorek 1

Izolát z krve od pacienta z JIP.
Acinetobacter baumannii


A. Acinetobacter baumannii, Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně.


 

Vzorek 2

Sputum od 60 letého pacienta s kašlem a horečkou.
Streptococcus pneumoniae

Vzorek dále obsahoval: Neisseria sp., viridujici streptokok


A. Streptococcus pneumoniae, Columbia agar, 36°C, 24h, C02.
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně v 5% CO2.


 

Vzorek 3

Stolice od 15 letého pacienta s krvavým průjmem a bolestmi břicha.
Shigella boydii

Vzorek dále obsahoval: Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli


A. Shigella boydii, Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně B. Shigella boydii, MacConkey agar, 36°C, 24h, aerobně
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně.
B. MacConkey agar, 36°C, 18h, aerobně.


 

Vzorek 4

Izolát z likvoru od novorozence se sepsí a meningitidou.
Streptococcus agalactiae

Určit signifikantního patogena a vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: ampicilin (AMP), chloramfenikol (CMP).


A. Streptococcus agalactiae, Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně.

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH agar s 3% ovčí krve, 3 měření, 36oC, 18 h, aerobně v 5% CO2):
AMP (10 μg): 24 - 24 mm; CMP (30 μg): 21 - 22 mm.


Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon s 3% lyzátem koňské krve, 36oC, 18 h, aerobně):
AMP: 0,125 - 0,25 mg/l; CMP: 2 - 2 mg/l.

 

Kmen je citlivý k ampicilinu i chloramfenikolu.

 

Vzorek 5

Listeria monocytogenes

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: ampicilin (AMP), ko-trimoxazol (SXT).

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika: Difuzní disková metoda se pro vyšetření citlivosti L. monocytogenes nedoporučuje.

 

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon s 3% lyzátem koňské krve, 36oC, 18 h, aerobně):
AMP: 0,25 - 0,25 mg/l; SXT: 0,5 - 0,5 mg/l.

 

Listeria monocytogenes
- Inherentní rezistence k cefalosporinům 3 generace.

Antibiotikum Zdroj pro interpretaci Kategorie (break-point mg/l)
citlivý intermediárně rezistentní rezistentní
Penicilin vlastní distribuce MIC <= 2 -- --
Ampicilin
Ko-trimoxazol streptokoky <= 8 16 > 16

 

Kmen je citlivý k ampicilinu i ko-trimoxazolu.


 

Nahoru