SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2009 » Očekávané výsledky EHK-638 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-638 - bakteriologická diagnostika

Zásilka odeslána  dne 4.11.2009.  Termín oznámení výsledků dne po 27.11.2009. V zásilce expedováno 118 lahviček každého vzorku. Kontrola před expedicí - 6 lahviček každého vzorku.


Vzorek 1

Izolát z moče od pacienta z JIP.
Serratia marcescens


A. Serratia marcescens
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně.


 

Vzorek 2

Hnis z abscesu vzniklého po appendektomii.
Bacteroides fragilis + Staphylococcus aureus


A. Staphylococcus aureus B. Bacteroides fragilis + Staphylococcus aureus
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně.
B. Columbia agar, 36°C, 18h, anaerobně.


 

Vzorek 3

Stolice od 30 letého pacienta s vodnatým průjmem a bolestmi břicha.
Salmonella hadar

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca


A. Salmonella hadar, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca B. Salmonella hadar, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca C. Salmonella hadar, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně.
B. DC agar, 36°C, 18h, aerobně.
C. MacConkey agar, 36°C, 18h, aerobně.


 

Vzorek 4

Izolát z krve od pacienta léčeného pro malignitu.
Enterococcus faecalis

Určit signifikantního patogena a vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: ampicilin (AMP), vankomycin (VAN).


A. Enterococcus faecalis
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně.

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH agar, 3 měření, 36oC, 18h pro AMP a 24h pro VAN, aerobně):
AMP (10 μg): 14 - 17 mm; VAN (30 μg): 6 - 6 mm.


Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18h pro AMP a 24h pro VAN, aerobně):
AMP: 8 - 8 mg/l; VAN: >32 - >32 mg/l.

 

Kmen je citlivý k ampicilinu a rezistentní k vankomycinu.

 

Vzorek 5

Enterococcus gallinarum

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: ampicilin (AMP), vankomycin (VAN).

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH agar, 3 měření, 36oC, 18h pro AMP a 24h pro VAN, aerobně):
AMP (10 μg): 17 - 18 mm; VAN (30 μg): 16 - 17 mm.

 

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18h pro AMP a 24h pro VAN, aerobně):
AMP: 4 - 4 mg/l; VAN: 8 - 8 mg/l.

 

Kmen je citlivý k ampicilinu a rezistentní (intermediárně rezistentní) k vankomycinu.


 

Nahoru