SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2011 » Očekávané výsledky EHK-717 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-717 - bakteriologická diagnostika

Zásilka odeslána dne 12.9.2011. Termín oznámení výsledků po 30.9.2011. V zásilce expedováno 124 lahviček každého vzorku. Kontrola před expedicí - 6 lahviček každého vzorku.


Očekávané výsledky z vyhlášené EHK - 717 - bakteriologická diagnostika

 

Vzorek 1

Výtěr z krku od pacienta s tonsilitidou.
Arcanobacterium haemolyticum

Vzorek dále obsahoval: Streptococcus oralis


A. Arcanobacterium haemolyticum
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 2

Výtěr z cervixu od 20.leté pacientky s podezřením na cervicitidu.
Neisseria gonorrhoeae

Vzorek dále obsahoval: Lactobacillus acidophilus


A. Neisseria gonorrhoeae B. Lactobacillus acidophilus
A. CMH agar, 36°C, 48h, CO2. Přítomná jen  Neisseria gonorrhoeae.
B. MRS agar, 36°C, 48h, CO2. Přítomný jen Lactobacillus acidophilus.


 

Vzorek 3

Stolice od dlouhodobě hospitalizovaného pacienta s vodnatým průjmem s příměsí krve.
Clostridium difficile

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Enterococcus faecalis


A. Clostridium difficile B. Clostridium difficile
A. Columbia agar, 36°C, 48h, anaerobně.
B. Columbia agar, 36°C, 48h, anaerobně, detail.


 

Vzorek 4

Izolát ze sputa od pacienta s chronickou bronchitidou.
Haemophilus influenzae

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: ampicilin (AMP), tetracyklin (TCY); určit, zda je kmen producent betalaktamázy.


A. Haemophilus influenzae
A. LEV agar, 36°C, 18h, mikroaerofilně.

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, HTM agar, 5 měření, 36oC, 20h, aerobně):
*AMP (2 μg ): 6 - 7 mm; **AMP (10 μg): 12 - 14 mm; TCY (30 μg): 15 - 15 mm.
Obsah disků s ampicilinem: * EUCAST; **CLSI.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, Etest, HTM agar, 36oC, 20h, aerobně):
AMP: 4 - 4 mg/l; TCY: 8 - 8 mg/l.*

*Oprava: Původně uvedené hodnoty MIC získané Etestem (AMP 8 mg/l a TCY 32 mg/l) vznikly chybným přepočtem na log2.

 

Kmen neprodukuje β-laktamázu a je rezistentní k ampicilinu i k tetracyklinu.

 

Vzorek 5

Klebsiella pneumoniae

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: gentamicin (GEN) a ko-trimoxazol (SXT); určit, zda je kmen producent ESBL.

 

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH agar, 5 měření, 36oC, 18h, aerobně):
GEN (10 μg ): 19 - 20 mm; SXT (25 μg): 29 - 29 mm.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18h, aerobně):
GEN: 0,5 - 0,5 mg/l; *SXT: 2 - 2 mg/l; **SXT: 0,125 - 0,125 mg/l.
MIC SXT podle obsahu *sulfamethoxazolu; **trimethoprimu.  

 

Kmen neprodukuje ESBL a je citlivý ke gentamicinu a ko-trimoxazolu.


 

 

 

 

 

Nahoru