SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2012 » Očekávané výsledky EHK-734 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-734 - bakteriologická diagnostika

Zásilka odeslána dne 20.2.2011. Termín oznámení výsledků po 9.3.2012. V zásilce expedováno 124 lahviček každého vzorku.


 

Očekávané výsledky z Vyhlášení EHK-734 bakteriologická diagnostika

 

Vzorek 1

Hnis od 4-letého dítěte po paracentéze.
Moraxella (Branhamella) catarrhalis

Vzorek dále obsahoval: Streptococcus oralis


A.  Branhamella catarrhalis
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně. Kolonie Moraxella (Branhamella) catarrhalis označena šipkou.


 

Vzorek 2

Izolát z likvoru od 70-leté pacientky s hnisavou meningitidou.
Listeria monocytogenes


A. Listeria monocytogenes
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 3

Stolice od pacienta s vodnatým průjmem a zvracením vzniklým po požití ústřic.
Vibrio parahaemolyticus

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca


A. Vibrio parahaemolyticus B. Vibrio parahaemolyticus
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně. Kolonie Vibrio parahaemolyticus označena šipkou.
B. TCŽS agar, 36°C, 24h, aerobně, pouze Vibrio parahaemolyticus.


 

Vzorek 4

Izolát z hemokultury od pacienta z JIP.
Pseudomonas aeruginosa

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: piperacilin (PIP), ceftazidim (CAZ).


A. Pseudomonas aeruginosa
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně.

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH agar, 5 měření, 36oC, 18h, aerobně):
PIP (100 μg ): 27 - 28 mm; PIP (30 μg): 22 - 23 mm; CAZ (30 μg): 19 - 19 mm; CAZ (10 μg): 7 - 8 mm.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18h, aerobně):
PIP: 16 mg/l; CAZ: 32 mg/l.

 

Kmen je citlivý k piperacilinu a rezistentní k ceftazidimu.

 

Vzorek 5

vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: penicilin (PEN), chloramfenikol (CHL); u penicilinu uveďte MIC a interpretujete získaný výsledek MIC jako C nebo R podle toho, jedná-li se o pacienty s pneumonií nebo s meningitidou

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH agar s 5 % koňské krve, 5 měření, 36oC, 20h, aerobně):
*OXA (1 μg ): 7 - 8 mm; CHL (30 μg): 21 - 22 mm;.
*OXA (oxacilin) je disk volby pro vyhledávání kmenů rezistentních k oxacilinu.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon + 3 % lyzátu koňské krve, 36oC, 20h, aerobně):
PEN: 1 mg/l; CHL: 4 mg/l.


Kmen je citlivý k penicilinu, je-li izolován od pacienta s pneumonií, ale rezistentní k penicilinu je-li izolován od pacienta s meningitidou, a je citlivý k chloramfenikolu.

  

 

 

 

Nahoru