SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2012 » Očekávané výsledky EHK-761 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-761 - bakteriologická diagnostika

Zásilka odeslána dne 11.9.2012. Termín oznámení výsledků po 1.10.2012. V zásilce expedováno 124 lahviček každého vzorku.


 

Očekávané výsledky z Vyhlášení EHK-761 bakteriologická diagnostika

 

Vzorek 1

Nasofaryngeální výtěr od dítěte se štěkavým kašlem.
Bordetella pertussis

Vzorek dále obsahoval: Streptococcus oralis


A.  Bordetella pertussis B. bordet
A. Charcoal agar, 36°C, 72h, aerobně.
B. Bordet-Gengou agar, 36°C, 72h, aerobně.


 

Vzorek 2

Izolát z excidované tkáně od veterinárního pracovníka s rannou infekcí.
Erysipelothrix rhusiopathiae


A. Erysipelothrix rhusiopathiae
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 3

Stolice od 4-letého dítěte s průjmem s příměsí krve, hlenu a s horečkou.
Yersinia enterocolitica

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Enterococcus faecalis


A. Yersinia enterocolitica B. Yersinia enterocolitica
A. Columbia agar, 30°C, 18h, aerobně.
B. MacConkey agar, 30°C, 18h, aerobně.


 

Vzorek 4

Izolát z hemokultury od pacienta se sepsí.

Enterococcus gallinarum

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: vankomycin (VAN), gentamicin -  vysoká rezistence (GEH).


A. Enterococcus gallinarum
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně.

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH agar, 5 měření, 36oC, 18h, aerobně):
VAN(EUCAST 5 μg ): 11  - 11 mm, VAN(CLSI 30 μg ): 15  - 16 mm; GEH(EUCAST 30 μg ): 19  - 19 mm, GEH(CLSI 120 μg ): 21  - 22 mm


Hodnoty MIC
naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18h, aerobně):
VAN: 4 - 4 mg/l; GEH: <=500 mg/l.

Kmen není rezistentní k vysoké koncentraci gentamicinu. Intermediární rezistenci k vankomycinu, která je typická pro druh E. gallinarum, potvrzuje pouze výsledek vyšetření diskovou difuzní metodou podle kritérií CLSI.

 

Vzorek 5

Escherichia coli

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: cefotaxim (CTX), gentamicin (GEN); určit, zda je kmen producent ESBL.

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH agar, 5 měření, 36oC, 18h, aerobně):
CTX(EUCAST 5 μg ): 9  - 9 mm, CTX(CLSI 30 μg ): 17  - 18 mm; GEN(10 μg): 15 - 16 mm.


Hodnoty MIC
naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18h, aerobně):
CTX: 8 - 8 mg/l; GEN: 1 - 2 mg/l.

Produkce ESBL: pozitivní

Kmen je rezistentní k cefotaximu, citlivý ke gentamicinu a produkuje ESBL.


 

 

 

Nahoru