SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2012 » Očekávané výsledky EHK-774 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-774 - bakteriologická diagnostika

Zásilka odeslána dne 5.11.2012. Termín oznámení výsledků po 23.11.2012. V zásilce expedováno 120 lahviček každého vzorku.


 

Očekávané výsledky z Vyhlášení EHK-774 bakteriologická diagnostika

 

Vzorek 1

Výtěr z krku od pacienta s bolestí v krku a horečkou.
Streptococcus pyogenes

Vzorek dále obsahoval: Streptococcus mutans, Neisseria lactamica


A.  Streptococcus pyogenes+Streptococcus mutans+Neisseria lactamica
A. Columbia agar, aerobně, 36°C, 18h.


 

Vzorek 2

Izolát z hemokultury od pacienta z JIP.
Enterococcus casseliflavus


A. Enterococcus casseliflavus
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně.


 

Vzorek 3

Stolice od pacienta s vodnatým průjmem vzniklým po návratu z Thajska.
Vibrio cholerae non-O1/non-O139

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Enterococcus faecalis


A. Vibrio cholerae non-O1/non-O139+Escherichia coli+Enterococcus faecalis B. Vibrio cholerae non-O1/non-O139+Escherichia coli+Enterococcus faecalis
A. TCŽS agar, aerobně, 36°C, 18h, aerobně.
B. MacConkey agar, 36°C, 18h, aerobně.


 

Vzorek 4

Izolát z krve od pacienta s podezřením na endokarditidu.

Staphylococcus lugdunensis

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: oxacilin (OXA), gentamicin (GEN).


A. Enterococcus gallinarum
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně.

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH agar, 5 měření, 36oC, 18h, aerobně):
CXT*(30 μg ): 18  - 20 mm; GEN(30 μg ): 10  - 12 mm
* pro vyhledávání rezistence k oxacilinu


Hodnoty MIC
naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18h, aerobně):
OXA: 8 - 8 mg/l; GEN: 16 - >16 mg/l.

Kmen je rezistentní k oxacilinu i ke gentamicinu.

 

Vzorek 5

Haemophilus influenzae

Vyšetřit citlivost k ampicilinu (AMP) a produkci beta-laktamázy.

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda, MH-F agar {MH agar s 5 % defibrinované koňské krve a 20 mg/l β-NAD}, 36oC, 18h, 5 % CO2):
AMP(2 μg ): 22 - 23 mm.


Hodnoty MIC
naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, Etest,  MH-F agar {MH agar s 5 % defibrinované koňské krve a 20 mg/l β-NAD}, 36oC, 18h, 5 % CO2):
AMP: 0,19 - 0,19 mg/l.

Produkce beta-laktamázy (nitrocefinová metoda): negativní

Kmen je citlivý k ampicilinu a neprodukuje beta-laktamázu.


 

 

 

Nahoru