SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2013 » Očekávané výsledky EHK-798 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-798 - bakteriologická diagnostika

Zásilka odeslána dne 20.5.2013. Termín oznámení výsledků po 7.6.2013. V zásilce expedováno 119 lahviček každého vzorku.


 

Očekávané výsledky z Vyhlášení EHK-798 bakteriologická diagnostika

 

Vzorek 1

Výtěr z krku od pacienta s povlakovou angínou.
Corynebacterium diphtheriae gravis netoxické


Vzorek dále obsahoval: Streptococcus oralis, Neisseria lactamica

A. Corynebacterium diphtheriae B. Corynebacterium diphtheriae, telurit agar
A. Columbia agar, aerobně, 36°C, 18h.
B. Telurit agar, 36°C, 18h, aerobně.


 

Vzorek 2

Izolát z hnisu z jaterního abscesu.
Bacteroides fragilis


A. Bacteroides fragilis, columbia agar B. Bacteroides fragilis, VL agar, anaerobně
A. Columbia agar, 36°C, 48h, anaerobně.
B. VL agar, 36°C, 48h, anaerobně.


 

Vzorek 3

Stolice od dětského pacienta s krvavým průjmem a horečkou.
Escherichia coli O157

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Enterococcus faecalis


A. Escherichia coli O157 B. Escherichia coli O157 C. Escherichia coli O157, SMAC agar
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně.
B. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně. Hemolytické kolonie patří běžné E. coli.
C. SMAC agar, 36°C, 18h, aerobně. Kolonie E. coli O157 jsou bílé.


 

Vzorek 4

Izolát z krve od staršího pacienta se sepsí.

Listeria monocytogenes

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: ampicilin (AMP), kotrimoxazol (COT).


A. Listeria monocytogenes
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně.

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda, MH-F agar {MH agar s 5 % defibrinované koňské krve a 20 mg/l β-NAD}, 36oC, 20h, 5 % CO2):
AMP(2 μg ): 19 - 21 mm; COT(25 μg ): 31 - 31 mm.


Hodnoty MIC
naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon+5 % lyzované koňské krve, 36oC, 20h, normální atmosféra):
AMP: 0,25 - 0,25 mg/l; COT*: <=0,032 - <=0,032 mg/l.

* MIC COT je vztaženo na obsah trimetoprimu v kombinaci; odpovídá MIC COT <= 0,5 mg/l při vztažení na obsah sulfonamidu.

Kmen je citlivý k ampicilinu i ke kotrimoxazolu.

 

Vzorek 5

Streptococcus agalactiae

Vyšetřit citlivost k: penicilin (PEN), erytromycin (ERY).

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda, MH-F agar {MH agar s 5 % defibrinované koňské krve a 20 mg/l β-NAD}, 36oC, 20h, 5 % CO2):
PEN(1J ): 18-19 mm; ERY(15 μg ): 19 - 19 mm.


Hodnoty MIC
naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření,mikrodiluční metoda, MH bujon+5 % lyzované koňské krve, 36oC, 20 h, 5 % CO2) :
PEN: <=0,063 - <=0,063 mg/l; ERY: 0,5 - 0,5 mg/l.

Kmen je citlivý k penicilinu a rezistentní k erytromycinu.


 

 

 

Nahoru