SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2013 » Očekávané výsledky EHK-806 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-806 - bakteriologická diagnostika

Zásilka odeslána dne 2.9.2013. Termín oznámení výsledků po 27.9.2013. V zásilce expedováno 119 lahviček každého vzorku.


 

Očekávané výsledky z Vyhlášení EHK-806 bakteriologická diagnostika

 

Omlouváme se, ale z technických důvodů nejsou k dispozici fotografie předmětných bakteriálních kultur.

 

Vzorek 1

Sputum od staršího pacienta s kašlem a horečkou.
Streptococcus pneumoniae


Vzorek dále obsahoval: Streptococcus mutans, Neisseria lactamica


 

Vzorek 2

Izolát z moče od pacientky z JIP.
Serratia marcescens


 

Vzorek 3

Stolice od pacienta s dyspepsií a řídkou stolicí.
Signifikantní bakteriální patogen nepřítomen.

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Enterococcus faecalis


 

Vzorek 4

Izolát z hemokultury od 90-letého pacienta po kolapsovém stavu.

Moraxella catarrhalis

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: koaminopenicilin (amoxicilin/klavulanová kyselina - AMC nebo ampicilin/sulbaktam - SAM), tetracyklin (TCY).

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda, MH-F agar {MH agar s 5 % defibrinované koňské krve a 20 mg/l β-NAD}, 36oC, 20h, 5 % CO2):
AMC(2/1 μg ): 21 - 22 mm; TCY(30 μg ): 27 - 28 mm.


Hodnoty MIC
naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon+5 % lyzované koňské krve, 36oC, 20h, normální atmosféra):
SAM: <=0,25 - <=0,25 mg/l; TCY: 0,5 - 0,5 mg/l.

Kmen je citlivý ke kombinaci aminopenicilinů s inhibitory β-laktamázy i k tetracyklinu.

 

Vzorek 5

Pasteurella multocida

Vyšetřit citlivost k: penicilin, kotrimoxazol; určit, zda je kmen producent betalaktamázy.

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda, MH-F agar {MH agar s 5 % defibrinované koňské krve a 20 mg/l β-NAD}, 36oC, 20h, 5 % CO2):
PEN(1J ): 23 - 23 mm; SXT(25 μg ): 32 - 33 mm.


Hodnoty MIC
naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření,mikrodiluční metoda, MH bujon+5 % lyzované koňské krve, 36oC, 20 h, 5 % CO2) :
PEN: 0,125 - 0,125 mg/l; SXT: <=0,032 - <=0,032* mg/l.

* MIC SXT je vztaženo na obsah trimetoprimu v kombinaci; při vztažení na obsah sulfonamidu odpovídá MIC SXT  <= 0,5 mg/l.

Kmen je citlivý k penicilinu i ke kotrimoxazolu a neprodukuje β-laktamázu.


 

 

 

Nahoru