SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2014 » Očekávané výsledky EHK-851 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-851 - bakteriologická diagnostika


 

Očekávané výsledky z Vyhlášení EHK-851 bakteriologická diagnostika

 

Vzorek 1

Hnis z abscesu v dutině ústní.
Prevotella melaninogenica


A.  Prevotella melaninogenica   B. Prevotella melaninogenica
A. Columbia agar, aerobně, 36°C, 24h.
B. VL agar, aerobně, 36°C, 24h.


 

Vzorek 2

Sputum HIV pozitivního pacienta s kašlem a horečkou.
Rhodococcus equi

Vzorek dále obsahoval: Streptococcus oralis


A.  Rhodococcus equi   B. Rhodococcus equi
A. B. Columbia agar, aerobně, 36°C, 24h.


 

Vzorek 3

Stolice od pacientky s horečkou a průjmem s příměsí krve.
Shigella boydii

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Enterococcus faecalis


A.  Shigella boydii, COL agar   B. Shigella boydii, MAC agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.
B. MacConkey agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 4

Izolát z hnisu z furunklu.

Staphylococcus aureus

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: oxacilin, (OXA), klindamycin (CLI).


A.  Staphylococcus aureus
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda EUCAST):
*FOX(30 μg): 19 - 21 mm; **CLI(2 μg ): 26 - 27 mm.

* FOX (cefoxitin): screening pro vyšetření citlivosti k oxacilinu diskovou difuzní metodou
** antagonizmus mezi erytromycinem a klindamycinem neprokázán


Hodnoty MIC
naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda,  MH bujon, 36oC, 18h):
OXA: 4 - 4 mg/l; CLI: 0,12 - 0,12 mg/l.

Kmen je rezistentní k oxacilinu a citlivý ke klindamycinu.

 

Vzorek 5

Pseudomonas aeruginosa

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: piperacilin (PIP) (nebo piperacilin/tazobaktam, TZP), meropenem (MEM).

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda, EUCAST):
PIP(30 μg): 10 - 10 mm; TZP(30 μg): 16 - 16 mm; MEM(10 μg ): 36 - 36 mm.


Hodnoty MIC
naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, ,mikrodiluční metoda,   36oC, 18h):
PIP: 128 - >128 mg/l; TZP: 64 - 64 mg/l; MEM: 0,5 - 0,5 mg/l.

 

Kmen je rezistentní k piperacilinu (i ke kombinaci piperacilin/tazobaktam) a citlivý k meropenemu.


 

 

 

Nahoru