SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2015 » Očekávané výsledky EHK-869 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-869 - bakteriologická diagnostika


 

Očekávané výsledky z Vyhlášení EHK-869 bakteriologická diagnostika

 

Vzorek 1

Izolát z moči od pacientky s cystitidou.
Klebsiella oxytoca


A.  Klebsiella oxytoca, COL agar   B. Klebsiella oxytoca, MAC agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.
B. MacConkey agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 2

Pohmožděná tkáň excidovaná z nohy pacienta po autonehodě.

Histotoxický organismus není přítomen

Vzorek dále obsahoval: Clostridium sporogenes, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae


A.  COL agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, anaerobně.


 

Vzorek 3

Escherichia coli O145.
Edukativní vzorek


A.  Escherichia coli O145., COL agar   B. Escherichia coli O145., MAC agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.
B. MacConkey agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 4

Izolát z hemokultury od pacienta po transplantaci.

Enterococcus faecium

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: vankomycin (VAN), linezolid (LNZ).


A.  Enterococcus faecium
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda EUCAST, 24h u vankomycinu): VAN(5 mg ): 6 - 6 mm; LNZ(10 mg ): 6 - 6 mm.

 

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36°C, 18 h; 24h u vankomycinu): VAN: >32 - >32 mg/l; LNZ: >16 - >16 mg/l.

 

Kmen je rezistentní k vankomycinu i k linezolidu.

 

Vzorek 5

Kluyvera ascorbata

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: cefotaxim, meropenem

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda EUCAST):
CTX(5 mg ): 6 - 6 mm, CTX(30 mg ): 9 - 10 mm; MEM(10 mg ): 25 - 26 mm.

 

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36°C, 18 h):
CTX: >32 - >32 mg/l; MEM: ≤0,125 – ≤0,125 mg/l.

 

Kmen je rezistentní k cefotaximu a citlivý k meropenemu.


 

 

 

Nahoru