SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2015 » Očekávané výsledky EHK-896 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-896 - bakteriologická diagnostika


 

Očekávané výsledky z Vyhlášení EHK-896 bakteriologická diagnostika

 

Vzorek 1

Výtěr z tonsil u pacienta s bolestí v krku (podezření na záškrt).
Corynebacterium ulcerans

Vzorek dále obsahoval: Streptococcus oralis


A.  Corynebacterium ulcerans, Columbia agar   B. Corynebacterium ulcerans TELUR agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.
B. Claubergův agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 2

Izolát z krve od pacienta s podezřením na katetrovou infekci.

Staphylococcus lugdunensis


A.  Staphylococcus lugdunensis, COL agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 3

Stolice od pacienta s krvavým průjmem a horečkou.

Shigella dysenteriae typ 2

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Enterococcus faecalis


A.  Shigella dysenteriae typ 2 COL agar   B. Shigella dysenteriae typ 2, MAC agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně, shigela označena šipkou.
B. MacConkey agar, 36°C, 24h, aerobně, shigela označena šipkou.


 

Vzorek 4

Izolát z krve od dlouhodobě hospitalizovaného pacienta.

Enterobacter cloacae

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: cefotaxim (CTX), ceftazidim (CAZ), gentamicin (GEN)) a uvést, zda kmen je producent ESBL.


A.  Enterobacter cloacae COL agar   B. Enterobacter cloacae MAC agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.
B. MacConkey agar, 36°C, 24h, aerobně.


Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda EUCAST):
CTX(5ug): 6 - 6 mm; CAZ(10ug): 10 - 12 mm; GEN(10ug): 19 - 20 mm.


Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36°C, 18 h):
CTX: 8 - 8 mg/l; CAZ: 8 - 8 mg/l; GEN: ≤ 0,25 - ≤ 0,25 mg/l.

Kmen je rezistentní k cefotaximu i k ceftazidimu, citlivý ke gentamicinu, a neprodukuje ESBL.

 

Vzorek 5

Streptococcus sanguinis

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: penicilin (PEN), klindamycin (CLI)


Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda EUCAST):
PEN(1J): 23 - 24 mm, CLI(2ug): 25 - 26 mm.


Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon + 5 % lyzát koňské krve + 20 mg/l β-NAD, 36°C, 5% CO2, 18 h):
PEN: 0,125 - 0,125 mg/l; CLI: 0,06– 0,125 mg/l.

Kmen je citlivý k penicilinu i ke klindamycinu.


 

 

 

Nahoru