SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2015 » Očekávané výsledky EHK-901- Identifikace...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-901- Identifikace herpetických virů


Vzorky obsahovaly lyofilizovanou suspenzi infikované tkáňové kultury lidských embryonálních fibroblastů.

 

vzorek 1 
HSV1 laboratorní kmen

vzorek 2
HSV2 laboratorní kmen

vzorek 3
CMV laboratorní kmen AD 169

vzorek 4
čistá tkáňová kultura

vzorek 5
VZV laboratorní kmen OKA

 

  EHK 1 EHK 2 EHK 3 EHK 4 EHK 5
HSV 1 + - - - -
HSV 2 - + - - -
VZV - - - - +
CMV - - + - -

Tabulka 1: Výsledky NRL pro herpetické viry

 

 

 

Nahoru