SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2015 » Očekávané výsledky EHK-908 - Průkaz DNA Herpes...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-908 - Průkaz DNA Herpes simplex virů (HSV) a Varicella - zoster viru (VZV)


Očekávané výsledky z Vyhlášení EHK 908 - Průkaz DNA Herpes simplex viru a Varicella - zoster viru


Vzorky obsahovaly lyofilizovaný supernatant z tkáňové kultury lidských embryonálních fibroblastů (LEP) infikovaný laboratorními kmeny herpetických virů HSV1 (Praha), HSV 2 (601), VZV (OKA) a čerstvý izolát CMV (2.pasáž). Vzorek obsahoval vždy pouze 1 druh viru, vzorky byly lyofilizovány odděleně. Výsledky NRL jsou obsaženy v tabulce 1. Vyhodnocení kvantitativních testů bude obsaženo v závěrečné zprávě.

koordinátor série EHK 908

 

 Tabulka 1: Výsledky NRL pro herpetické viry série 908

Označení Obsažená DNA
EHK 1 negativní
EHK 2 HSV 2 silně pozitivní
EHK 3 VZV silně pozitivní
EHK 4 CMV pozitivní
EHK 5 HSV2 pozitivní
EHK 6 VZV pozitivní
EHK 7 HSV 1 silně pozitivní
nepovinný HSV 1 pozitivní

 

 

 

Nahoru