SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2015 » Očekávané výsledky EHK-909 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-909 - bakteriologická diagnostika


 

Očekávané výsledky z Vyhlášení EHK-909 bakteriologická diagnostika

Vzorek 1

Výtěr z krku od pacienta s bolestí v krku a horečkou.
Streptococcus sk. G (betahemolytický)

Vzorek dále obsahoval: Streptococcus oralis


A.  Streptococcus sk.G, Columbia agar   B. Streptococcus sk.G, Columbia agar
A. B. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 2

Výtěr z cervixu při podezření na cervicitidu.

Neisseria gonorrhoeae

Vzorek dále obsahoval: Lactobacillus acidophilus


A.  Neisseria gonorrhoeae čokoládový agar  B.  Lactobacillus acidophilus MRS agar
A. Neisseria gonorrhoeae , Čokoládový agar, 36°C, 48h, 5% CO2.
B. Lactobacillus acidophilus, MRS agar, 36°C, 48h, 5% CO2.


 

Vzorek 3

Salmonella sp., určete antigenní strukturu, event. též název sérovaru.

edukativní vzorek (nehodnotí se).

Salmonella Heidelberg 1,4,[5],12 : r : 1,2


A.  Salmonella Heidelberg 1,4,[5],12 : r : 1,2, DC agar B. Salmonella Heidelberg, MAC agar  C. Salmonella Heidelberg, COL agar
A. DC agar, 36°C, 24h, aerobně.
B. MacConkey agar, 36°C, 24h, aerobně.
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 4

Izolát z krve od pacientky s bronchopneumonií, hospitalizované na JIP.

Pasteurella multocida

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: penicilin (PEN), tetracyklin (TET).


A.  Pasteurella multocida, COL agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda EUCAST):
PEN(1J): 19 - 20 mm; TET(30ug): 23 - 24 mm


Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon + 5 % lyzátu koňské krve + 20 mg/l β-NAD, 36°C, 18 h):
PEN: 0,125 - 0,125 mg/l; TET: 0,25 - 0,25 mg/l

Kmen je citlivý k oběma antibiotikům.

 

Vzorek 5

Streptococcus pneumoniae

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: penicilin (PEN) a výsledek interpretovat pro izolát z mozkomíšního moku

K vyšetření byl použit disk oxacilinu a stanovení MIC penicilinu (PEN).


Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda EUCAST):
OXA(1ug): 12 - 12 mm


Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon + 5 % lyzát koňské krve + 20 mg/l β-NAD, 36°C, 5% CO2, 18 h):
PEN: 0,5 - 0,5 mg/l

Kmen je rezistentní k penicilinu.


 

 

 

Nahoru