SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2016 » Očekávané výsledky EHK-914 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-914 - bakteriologická diagnostika


 

Očekávané výsledky z Vyhlášení EHK-914 bakteriologická diagnostika


Vzorek 1

Výtěr z krku od pacientky s tonsilofaryngitidou.
Arcanobacterium haemolyticum

Vzorek dále obsahoval: Streptococcus oralis


A.  Arcanobacterium haemolyticum, Columbia agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 2

Izolát z hemokultury od pacienta se sepsí.

Enterococcus gallinarum


A.  Enterococcus gallinarum, Columbia agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 3

Stolice od 45-letého pacienta s řídkou stolicí a dyspepsií.

Signifikantní bakteriální patogen nepřítomen.

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Enterobacter cloaceae


A.  Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Enterobacter cloaceae, Columbia agar B. Escherichia coli, Enterobacter cloaceae, MC agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.
B. MacConkey agar, 36°C, 24h, aerobně


 

Vzorek 4

Izolát z krve od pacienta po operaci chlopenní náhrady.

Staphylococcus epidermidis

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: oxacilin (OXA, pomocný disk cefoxitin - CXT), klindamycin (CLI).


A.  Staphylococcus epidermidis, COL agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda EUCAST):
CXT(30ug): 31 - 32 mm; CLI(2ug): 27 - 28 mm.


Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36°C, 18 h):
OXA: ≤0,125 - ≤0,125 mg/l; CLI: 0,125 - 0,125 mg/l.

Kmen je citlivý k oběma antibiotikům.

 

Vzorek 5

Escherichia coli

Vyšetřit citlivost k ceftazidimu a odpovědět na otázku, zda je kmen pravděpodobným producentem karbapenemázy.


Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda EUCAST):
CAZ(10ug): 25 - 26 mm.


Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36°C, 18 h):
CAZ: ≤0,25 - ≤0,25 mg/l.

Kmen je citlivý k ceftazidimu a je producentem karbapenemázy (OXA-48).


 

 

 

Nahoru