SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2016 » Očekávané výsledky EHK-933 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-933 - bakteriologická diagnostika


 

Očekávané výsledky z Vyhlášení EHK-933 bakteriologická diagnostika

Vzorek 1

Hnis od 5-letého dítěte po paracentéze.
Moraxella (Branhamella) catarrhalis

Vzorek dále obsahoval: Streptococcus oralis


A.  Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Columbia agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 2

Izolát z moče od pacienta z JIP.

Serratia marcescens


A.  Serratia marcescens, Columbia agar A.  Serratia marcescens, Mac Conkey agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.
B. Mac Conkey agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 3

Stolice od 20-letého muže s bolestmi břicha a febriliemi.

edukativní vzorek, nehodnotí se: Yersinia pseudotuberculosis


A.  Yersinia pseudotuberculosis, Columbia agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 4

Izolát z krve od pacientky s komunitní pneumonií.

Staphylococcus aureus

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: oxacilin (OXA, pomocný disk cefoxitin - CXT), klindamycin (CLI), kotrimoxazol (SXT)


A.  Staphylococcus aureus, COL agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda EUCAST):
CXT(30ug): 6 - 6 mm; CLI(2ug): 28 - 28 mm; SXT (25ug): 31 - 32 mm.


Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36°C, 18 h):
OXA: >8 - >8 mg/l; CLI: 0,125 - 0,125 mg/l; SXT*: 0,125 - 0,125 mg/l.
* vztaženo na trimetoprim

Kmen je rezistentní k oxacilinu a citlivý ke klindamycinu a kotrimoxazolu.

 

Vzorek 5

Haemophilus influenzae

Vyšetřit citlivost k ampicilinu (AMP) a k tetracyklinu (TET) a odpovědět na otázku, zda kmen produkuje beta-laktamázu.


Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda EUCAST):
PEN(1J): 6 - 6 mm; AMP(2ug): 10 - 11 mm; TET(30ug): 30 - 31 mm.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon+5 % lyzát koňské krve + 20 mg/l β-NAD, 36°C, 5 %  CO2,18 h):
AMP: 2 - 4 mg/l; TET: 0,25 - 0,25 mg/l.

Kmen je rezistentní k ampicilinu, citlivý k tetracyklinu a neprodukuje beta-laktamázu.


 

 

 

Nahoru